Renässans för våtmarker

Våtmark

Vårtmarken är vacker och höjer fastighetens värde.

I dag får markägare avsevärt bättre ekonomiskt stöd för att anlägga våtmarker. En bonus är att fastighetens värde ökar på köpet.

Vackra vattenspeglar, ökad biologisk mångfald, bättre miljö och goda möjligheter till rekreation och jakt. Det är vad våtmarken erbjuder. Som grädde på moset ökar fastigheten i värde när attraktiva vattenområden ersätter lågproduktiv skogs- eller jordbruksmark.

– Intresset för att återskapa våtmarker har ökat starkt. Allt fler upptäcker fördelarna, säger Carl Pfeiff, viltvårdare på Skogssällskapet, som i 25 år arbetat med att anlägga våtmarker.

– De viltåkrar och brynkantzoner som skapas vid dammarna gynnar jakten genom att där finns foder som håller djuren kvar på markerna. Förbättrad jakt gör att markägaren kan ta ut ett högre jaktarrende eller njuta själv, vilket i sin tur kan bidra till ett högre markvärde.

Skogssällskapet har stor erfarenhet av och är bra på helhetslösningar för att anlägga våtmarker utifrån kundernas mål och ambitioner.

– Det är viktigt att göra rätt från början, och vi finns med hela vägen. Vi kan även hjälpa till med råd om skötsel av våtmarken, säger Carl Pfeiff.

Jordbruksverkets bidrag till miljöinvesteringar av olika slag ändras från år till år.

För att ta reda på vad som gäller just nu, besök Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.