SydÄbin - nytt underlag ska skapa balans

Det har länge saknats ett underlag som visar betesskadornas omfattning i Götaland. Men nu ska det bli bättre. Skogssällskapet är med och finansierar en inventering av älgbetesskadorna i södra Sverige, SydÄbin.

– Viltet är en stor tillgång, men det orsakar också skador på våra skogar. För att hitta balansen mellan viltstammar och skogsbruk behöver vi veta hur betestrycket och fodertillgången ser ut. Det är avgörande för att kunna planera vilka åtgärder som ska sättas in för att få balans mellan viltstammar och skogsbruk, säger Svante Scherman, Skogssällskapets vd och koncernchef.

28 av 54 älgförvaltningsområden i Götaland har hittills undersökts. I många av dem har fler än var fjärde ung tall betesskador.

– Äntligen har vi fått lite fakta. En så heltäckande inventering har aldrig gjorts tidigare. Men man kan nog redan nu säga att vi troligen har för mycket vilt i förhållande till tillgängligt foder, säger Johan Frisk, projektledare för SydÄbin.

Södra, Sveaskog, Holmen, Svenska kyrkans stift samt Häradsmarken är andra organisationer som bidrar med engångsbelopp. Sammanlagt tre miljoner kronor satsas på inventeringen. Skogssällskapet går in med 25 000 kronor.

TEXT: Per Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.