Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Miljöprofessorn om storbranden: "Inte fler - men värre"

Johan Rockström, professor i miljövetenskap

- Koldioxidutsläppen måste ner, säger Johan Rockström.

Klimatförändringar bidrog till att Sveriges största skogsbrand i modern tid blev så omfattande.

Johan Rockström, professor i miljövetenskap och medlem i Kungliga Vetenskapsakademien, förklarar hur den globala uppvärmningen kan ha ett finger med i spelet i att orsaka en jättebrand i Västmanland.

– De senaste 30-40 åren har antalet bränder inte ökat i Sverige eller i världen, även om vissa regioner är undantag med ökade bränder, såsom delar av USA. Men en tendens tycks vara att när det väl brinner så blir det mer omfattande. Vid branden i Västmanland spelade torrhetsgraden en helt avgörande roll, och den kan man i dag inte sära från klimatförändringar. Den torra sommaren är en del av en naturlig klimatvariation, men den förstärks av den av människan orsakade globala uppvärmningen. Detta samspel gjorde att branden fick ett större och allvarligare förlopp.

– Det är entydigt att det kommer att bli fler och mer extrema variationer, däribland torrperioder. Variationerna blir större och det blir mer extrema väderförhållanden. Det gäller alla delar av världen, inklusive Sverige, även om Sverige troligen klarar sig bättre än tropiska regioner.

– Frekvensen av varmt, kallt, blött och torrt väder ökar kanske inte, men de senaste åren har vi sett många väderblockeringar som gör att det blir mycket kraftigare effekter av olika vädertyper. I somras hade vi ju exempelvis ett högtryck som fastnade över Norden och gav en lång värmebölja, och för något år sedan var det mycket allvarliga översvämningar i Storbritannien. Vi måste bygga upp en beredskap för att i framtiden parera dessa extremer.

– Den globala uppvärmningen får även andra effekter för Sverige. Många arter flyttar sig snabbt norrut. Barrträd och fjällbjörk förflyttar sig uppåt i altitud, och därmed flyttar sig trädgränsen uppåt. Glaciärsmältningen går snabbare och vi har fått kraftigare värmeböljor. Känsligheten i Östersjön ökar, vilket bland annat lett till mer algblomning. – För att motverka denna utveckling är det absolut viktigaste att få ner koldioxidutsläppen, som står för 70 procent av den globala uppvärmningen.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.