Naturvårdaren om storbranden: "Eldorado för vilt om 3-4 år"

En okontrollerad skogsbrand innebär förluster för samhället och kan vara katastrofal för enskilda markägare. Men skogsbränder kan även gynna den biologiska mångfalden genom att många hotade arter repar sig och får nytt liv.

Markus Abrahamsson, Skogssällskapet

Markus Abrahamsson

– Just nu är mycket dött där storbranden dragit fram, säger Markus Abrahamsson, naturvårdsspecialist på Skogssällskapet. Träden som haft kronbrand ser ut som svarta skelett. På andra områden har det inte brunnit upp i kronorna, men träden är döda ändå eftersom hettan dödat barren.

– Stora delar av humuslagret i marken är helt konsumerade, och där det brunnit som hårdast finns bara mineraljord och sten kvar på marken. I en del områden har det brunnit med lägre intensitet och inte lika djupt i marken, och där kan träden eventuellt överleva.

– Ur ekologisk synvinkel är den kraftiga skogsbranden spännande. Det är mycket sällsynt med riktigt häftiga beståndsdödande bränder över så här stora områden. Vid naturvårdsbränning vågar man sällan elda så häftigt att man får samma effekter. Marksamhällen hos både flora och fauna får chans att starta på nytt, fröbanker aktiveras och flera arter får goda möjligheter att expandera.

Där det brunnit hårt blir det omvälvande för naturen att starta från scratch. Men naturen kommer alltid tillbaka, och det blir snart grönt igen. Det gäller att vara först på plats, och de arter som är det kommer att gynnas. Om man låter det vara får man en så kallad lövbränna, ett skogsbestånd som utvecklas naturligt efter brand. Först kommer björk, asp och sälg att spridas in och börja föryngra sig, sedan kommer tall och gran. Lingon och blåbär kan finnas kvar och skjuta nya skott från jordstammar, om dessa inte brunnit bort.

– På tre till fyra års sikt blir det oerhört gott om foder och ett eldorado för viltet när allt löv börjar komma upp över hela området.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.