Virkesexperten om storbranden: "Rädda det som räddas kan"

Efter brandens framfart är det fullt med svarta trädskelett i de västmanländska skogarna. Enligt Magnus Juntikka, virkeschef på Skogssällskapet, är det inte självklart om, och hur, den brända skogen kan tas tillvara.

Magnus Juntikka, virkeschef på Skogssällskapet

Magnus Juntikka

– Det är ännu svårt att säga vad som händer med virket i de drabbade skogarna. Man försöker rädda så mycket som möjligt genom att provsåga och se vad som går att använda. Om det inte brunnit så hårt kan det säljas som vanligt virke, men det kan bli tidsödande och svårt att avgöra hur allvarliga skadorna är.

– Det virke som är tydligt brandskadat går inte att sälja som vanligt virke, och industrin tar inte emot massaveden eftersom den är sotskadad. Det som inte går att såga blir bränsleved, och ännu vet ingen hur mycket bränsle som kommer fram. Men det blir troligen snart mer bränsle på marknaden och kommer så förbli en tid. Redan tidigare fanns gott om bränsle, vilket gör att brandens effekter sannolikt leder till ytterligare prispress på bränsleved.

– Försörjningen till industrin kommer inte att påverkas mer än marginellt. De stora skogsbolag som drabbats av branden har så mycket skog att det ändå täcker efterfrågan. Under en tid kommer det lokalt att finnas mindre timmer på marknaden, men tappet är alltför litet för att ha någon påverkan totalt sett.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.