Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Bättre miljöhänsyn än väntat

Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen

Foto: Skogsstyrelsen

Skogsbruket tar mer miljöhänsyn än vad man tidigare trott, konstaterar Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har fått information om var de stora skogsägarna och skogsägarföreningarna gjort frivilliga avsättningar. Av underlaget framgår att frivilliga avsättningar och så kallade hänsynsytor överlappar varandra endast i mindre utsträckning; arealen hänsynsytor i skogen är alltså större än förväntat.

– Om vi nu också kan få kompletterande information från hela skogsbruket kan vi ge en ännu bättre bild av tillståndet i skogen, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.

En frivillig avsättning är ett område på minst 0,5 hektar, sammanhängande och med höga natur- och kulturmiljövärden som markägaren undantar från vanlig skogsproduktion.

På en hänsynsyta tas hänsyn till värdefulla naturoch kulturmiljöer vid en avverkning.