Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Krönika

Virkeskrönikan: Vinst eller förlust? Valutakurserna avgör

Diagram över US-dollarns förhållande till kronan som visar en brant uppgång sedan i våras.

US-dollarns förhållande till kronan. Brant uppgång sedan i våras.

Kronan försvagas och svensk skogsindustri är starkare än på länge. Alla de tre stora valutorna (pund, euro och dollar) som skogsindustrin gör sina affärer med har stärkts mot kronan.

Det är rejäla höjningar vi pratar om; bara de senaste tolv månaderna handlar det om 5–13 procent. Höjningen motsvarar i många fall hela marginalen, och valutakurserna är faktiskt en stor anledning till att industrin har tjänat pengar.

Men överlag ser jag positivt på den närmaste framtiden, även om sågverken flaggar för en svacka i vinter. Vi har starka flöden av både timmer och massaved i hela landet; som starkast är de i massavedens prisdike samt i spåren efter stormen Ivar. Det är ständiga kvoteringar på framförallt massabruken.

Avsalumassa har legat stadigt runt 920–930 dollar per ton senaste nio månaderna samtidigt som dollarn har stärkts.

Rundvirkesmarknaden är stabil för tillfället. Flödena kommer troligen att hålla i sig hela vintern och vi kan inte räkna med några större prishöjningar.

Sen är frågan om det kommer nya stormar runt jul även i år. Då – från mitten av december till början av januari – har vi haft de flesta stormarna sedan Gudrun.

Det senaste årets stormarbete har överlag gått bra. Vi har haft tur att konjunkturen gått åt rätt håll, och industrin har efterfrågat all volym, och deras avsättning har varit god. Utan stormflödena hade det varit tufft med virkesförsörjningen i delar av Sverige.

Skogssverige börjar få rutin på stormarbete. Det är väl knappast det vi vill vara bra på, men så är det. Till sommaren väntar nästa utmaning, det är då vi får se hur granbarkborren lyckats med sina föryngringar.

Sverige och hela Europa går för högtryck, och förfrågningar om framför allt timmeraffärer kommer med jämna mellanrum. Samtidigt undrar jag om många nu börjar oroa sig för timmerbrist i flera länder.

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet t.o.m. 2018

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.