Sture Svantesson sköter skogen med klokt folk och lätta maskiner

Tre generationer. Snart överlåter Sture skogen på dottern Anne och barnbarnet Fredrik.

Tre generationer. Snart överlåter Sture skogen på dottern Anne och barnbarnet Fredrik. Foto: Stefan Sandström

Sture Svantesson äger 630 hektar skog uppdelad på två fastigheter. Den ena består av fin produktionsskog, den andra är mer blandad med många svårarbetade blöta partier i svackor. "Entreprenörerna suckar varje gång de kommer", säger Sture, som brinner för att sköta skogen ansvarsfullt och väl.

Sture Svantesson vill bruka även de fuktigare delarna av sin fastighet i norra Skåne.

– Jag har ägt skogen i 40 år och sett den växa i 75 år. Redan som barn blickade jag ut över jättemyren, som var på 100 hektar. Skogen vinner i kanterna, och jag vill inte att myren växer igen mer. Målsättningen är att få fram en tallskog, vilket är nog så svårt med alla betesskador.

Sture Svantesson har en långsiktig syn på sitt skogsägande. Han sköter skogen omsorgsfullt och gör skogsskötselåtgärder i rätt tid och på bästa sätt; röjning och gallring utförs av skickliga entreprenörer. Fuktstråken i hans skog kräver särskilda metoder och hänsyn.

– Första gallringen i myrkanterna genomförde vi för 25 år sedan. Sedan har jag, med hjälp av min förvaltare Johan Nilsson på Skogssällskapet, hållit efter kantzonerna regelbundet; bland annat har vi sparat löv och underväxt där. Nu har det blivit en trevlig tallskog med hyfsad tillväxt. I fjol var det dags att ta fram nästa kantzon.

För att klara det är nyckeln enligt hans mening att ha duktigt folk ute på fältet och specialanpassade, lätta maskiner som klarar av att köra på känslig mark.

– Det är enormt viktigt med en bra förvaltare som anlitar kunniga, talangfulla och engagerade entreprenörer. Hela kedjan är viktig, från planeringen via momenten när virket avverkas och skotas ut till att det är på fast mark vid väg.

Enligt Sture Svantesson är det värt att betala lite extra för att kunna sköta även de mer utmanande delarna av fastigheten.

– Det kostar olika mycket beroende på vilken mark man vill bearbeta. Det viktiga är att det blir ett väl utfört arbete. Kortsiktigt tänkande är inte bra i skogen; man måste se allt på lite sikt och satsa pengar i linje med de målsättningar man har. Om du inte är skogskunnig själv måste du finna ditt bollplank som förstår dina idéer och önskningar.

– Som skogsägare måste jag göra investeringar i åtgärder som jag inte får se slutresultatet av. Jag måste investera kontinuerligt, och det är bara korkat att försöka göra en kostnads- och intäktsanalys i det korta perspektivet. Det kan ta lång tid att se vad det faktiska utfallet blir, så tålamod är bra att ha som skogsägare. Då kan man bli rikligt belönad, dels ekonomiskt och dels genom att känna att man gjort allt man kan för att sköta skogen så bra det går.

TEXT: Stefan Hällberg

Sture Svantesson

  • Äger: 630 hektar skog, inklusive 80 hektar myrmark.
  • Var: Vittsjö, norra Skåne

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.