Eric Piper bad om hjälp och fick koll på läget

Krageholms slott

Krageholm från norr. Foto: Privat

Att vara hyresvärd kan vara både en utmaning och en källa till glädje och goda affärer. Eric Piper, ägare av Krageholms slott, har ägnat mycket energi åt att göra Krageholm till en mer professionell hyresvärd.

Eric Piper

Nu har Eric Piper bättre kontroll över Krageholms alla hus och byggnader. Foto: Privat

Eric Piper tog över Krageholm i januari 2015 men har under flera år skött driften sida vid sida med sin far. Ganska snart efter att Eric kom in i företaget stod det klart att underhållet av de 15 hyresfastigheterna var eftersatt och att hyresavtalen behövde moderniseras.

Eric jobbar halvtid på ett IT-företag vid sidan av jobbet på Krageholm. Fyra små barn under sex år bidrar också till att tiden ofta är en flaskhals.

– Jag orkade inte ta i det här själv. Jag insåg att jag behövde professionell hjälp med att gå igenom hela byggnadsbeståndet och alla omoderna hyresavtal.

Skogssällskapet hjälpte till med att bedöma byggnadernas status och upprätta underhållsplaner. Alla hus utom ett bedömdes vara värda att satsa på, och ett hus, i utkanten av egendomen, bedömdes vara avstyckningsbart. Skogssällskapet fick i uppdrag att förnya, modernisera och omförhandla hyresavtalen.

– En del hyresavtal var från 60-talet, och i de flesta hade hyresgästen ansvar för underhållet mot att hyran var låg. Det innebar att vissa hyresgäster skötte underhållet, medan andra lät bli.

Att vi tog professionell hjälp visade hyresgästerna att vi vill vara en seriös hyresvärd.

Krageholm som företag behövde ta över ansvaret för underhållet för alla byggnader. Men för att det skulle vara möjligt behövde hyresnivåerna höjas till en skälig nivå efter att ha varit oförändrade i 10–20 år. För Eric, som då var ny i rollen som hyresvärd, var det skönt att överlåta åt en tredje part att föra förhandlingarna med hyresgästerna.

– Att vi tog professionell hjälp visade hyresgästerna att vi vill vara en seriös hyresvärd. Skogssällskapet kunde argumentera sakligt för de nya hyrorna, som inte var i överkant; flera hyresgäster insåg att de haft det för bra under en längre tid.

Eric Piper ser husen som en tillgång istället för en tråkig kostnadspost. Det är ett stort plus för Krageholm att kunna rusta upp och erbjuda bostäder till marknadsmässig hyra i det öppna, vackra jordbrukslandskapet, inte minst eftersom det har blivit allt svårare för hyresgäster att hitta sådana objekt. Husen är en trevlig affärsgren att utveckla vid sidan om jord- och skogsbruket. Eric Pipers råd till markägare som brottas med förvaltningen av sina hyresfastigheter är att ta hjälp:

– Om man inte har tid, ork och kompetens att genomföra fastighetsöversyn och ta obekväma samtal med hyresgäster så rekommenderar jag att man tar professionell hjälp. Det är också ett sätt att lära sig själv för att på sikt kunna gå över helt till egen drift.

För Krageholm har samarbetet med Skogssällskapet gjort att man blivit mer professionell i driften av sina hyresfastigheter och i kontakten med hyresgästerna. I dag är Krageholm i princip självgående när det gäller hyresfastigheterna.

– Nu har vi moderna avtal, och vi har blivit av med problematiska hyresgäster. Vi har gått från att aldrig ha kontakt med hyresgästerna till att ha en bra dialog. Vi har en bra relation som gör det mycket lättare att föra en diskussion om hyresnivåer och renoveringar.

TEXT: Malin von Essen

Lise-Lotte Åberg, Skogssällskapet

Lise-Lotte Åberg

Så här gör Skogssällskapet på egen skog

Skogssällskapet äger 30 skogsfastigheter från Skåne i söder till Västerbotten i norr, totalt cirka 32 000 hektar mark. Det innebär att man också äger cirka 150 hus i varierande skick.

Liksom för många andra markägare har förvaltningen av byggnaderna inte haft samma prioritet som skogen. För att råda bot på detta har man nu upprättat en byggnadsstrategi.

– Strategin är att på lång sikt minska antalet byggnader vi äger, äga ”rätt” byggnader och se till att de byggnader vi väljer att bevara fyller en funktion och är välskötta. Vi vill kunna besluta oss för vilka hus som ska hyras ut, vilka byggnader som ska bevaras och vilka byggnader som ska avvecklas. På det sättet får vi bättre kontroll över byggnaderna och större glädje av de hus vi väljer att ha kvar, säger Lotta Åberg, ekonomiansvarig i Skogssällskapets Fastighets AB.

– Strategin ger våra medarbetare gott stöd, eftersom de kan värdera kostnaden för åtgärder i relation till vilken kategori byggnaden tillhör. Målet är att lägga rätt resurser på rätt fastigheter.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.