Fastighetskonsultens bästa tips: Sluta brottas med byggnaderna

Det kan vara en utmaning att förvalta byggnader på en fastighet. Tidsbrist och kunskapsluckor skapar osäkerhet som gör att du skjuter åtgärder framför dig. Starka känslor för vissa byggnader kan också göra det svårare att fatta beslut. Här är Patrik Borgs, fastighetskonsult i Skogssällskapet, råd om hur du bäst förvaltar fastighetens byggnader.

Vilken hyra kan man ta ut?

– Läget är avgörande. Nära centralorter, tillväxtområden och universitetsstäder finns betydligt större efterfrågan och möjlighet till högre hyror. I mindre populära lägen kan det vara svårt att få ut den hyra man behöver för att täcka reparation och underhåll.

Underhåll?

– Det viktigaste är att underhålla ytterskikt, som tak, fasader och fönster. Om du förbättrar kök, badrum och ytskikt kan det vara möjligt att ta ut högre hyra.

– Om uppvärmning ingår är det viktigt att ha kostnadseffektiva uppvärmningssystem.

Kan man förenkla hanteringen av avtal och hyror?

– Ja, Skogssällskapet har ett system som bland annat sköter aviseringar och påminnelser om hyran och talar om när det är dags att omförhandla hyresavtal.

Hur säger man upp en oönskad hyresgäst?

– Det är tyvärr en tidsödande och komplicerad process där du måste ta kontakt med och informera flera olika instanser i kommunen. Om du inte känner dig bekväm med vad som gäller vid uppsägningar, eller i värsta fall avhysning, är mitt råd att du tar kontakt med någon som kan detta.

Rivning?

– Att riva hus kan vara det enda rätta. Jag rekommenderar att du söker rivningslov från kommunen, även om du bor på landet och även om det innebär en del pappersarbete. Tänk på att du måste följa miljöreglerna för miljöfarligt avfall. Kommunens miljökontor kan ge mer information.

Avstyckning av tomter?

– Villafastigheter kan vara lämpliga att stycka av. Hus vid allmän väg är lättare att stycka av än hus som ligger mitt inne i fastigheten. Vid avstyckningar mitt i innehavet måste du skapa en vägsamfällighet eller upprätta vägservitut för att klargöra ansvaret för underhåll och skötsel av vägen.

– Kom också ihåg att den du säljer till bara är ägare vid köpetillfället. Vem som äger huset, vem som använder huset och vad huset används till kan snabbt förändras.

Skapa tomtarrenden?

– Att arrendera ut tomtmarken till bostäder kan vara ett alternativ till avstyckning för den som har mark i fina, attraktiva naturlägen där det är möjligt att få tillstånd att bygga hus. Man ska vara medveten om att arrendatorn har en stark besittningsrätt och att avtal inte kan sägas upp, eller avgiften höjas, hur som helst.

TEXT: Malin von Essen

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.