Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Målbilder – visar miljöerna som kräver hänsyn

Sumpskog/dråg med naturskogskaraktär.

Skogsägare kan göra insatser för tjädern i olika skogsmiljöer. Läs mer i Skogsstyrelsen faktablad om målbilder för god naturhänsyn. FOTO: Johan Nitare

Skogsägare som har tjäder på sin mark kan använda Skogsstyrelsens målbilder som stöd i planeringen av skogsskötseln.

Malin Andersson, naturvårdsspecialist, Skogsstyrelsen.

– Målbilderna finns på vår hemsida i form av faktablad, säger Malin Andersson, Skogsstyrelsen. De är lätta att ta med sig ut i skogen, de är lättfattliga och de kan hjälpa markägare känna igen de miljöer som kräver särskild hänsyn.

Faktabladen beskriver också mera exakt hur man kan ta hänsyn vid skogsbruksåtgärder som röjning, gallring och föryngringsavverkning, och de kan ge inspiration i den långsiktiga förvaltningen av en fastighet.

– Kanske finns det en hällmark på fastigheten som inte har så höga naturvärden. Målbilderna kan då visa hur miljön kan göras ännu mer intressant och vad man kan sträva efter om man vill förstärka värden i sin skog.

Målbilderna för sumpskogdrog med naturskogskaraktär, kärr och småvatten samt strand- och svämskogar kan ge kunskap om hur skogsägare kan anpassa skötseln för att underlätta tjäderkycklingarnas födosök.

Faktabladen beskriver miljöhänsyn med utgångspunkt från skogsmiljöer och inte från arter, så det finns inga detaljinstruktioner om tjäderanpassad skogsskötsel.

– Men flera av faktabladen kan ändå vara till hjälp. Målbilden för äldre hällmark kan ge kunskap om hur man tar hänsyn till tjäderns spelplatser. Målbilderna för sumpskogdrog med naturskogskaraktär, kärr och småvatten samt strand- och svämskogar kan ge kunskap om hur skogsägare kan anpassa skötseln för att underlätta tjäderkycklingarnas födosök, säger Malin Andersson.

Läs och ladda ned målbilder för god naturhänsyn i skogar med förekomst av tjäder:

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.