Målet: Att förädla åt mina efterlevande

Skogen har funnits i Pererik Bergströms släkt i generationer. 1991 övertog han 250 hektar norr om Ockelbo. FOTO: Lennart Bergström

Pererik Bergström är en av två skogsägare vi följer under året. Som nybliven pensionär ägnar han mycket tid åt sin skog. Han sköter den långsiktigt genom att förädla fastigheten. Möt en påhittig skogsägare som har 250 hektar fin produktionsskog och som funderar på att utöka ägandet.

I över 40 år har Pererik Bergström arbetat i byggbranschen, den mesta tiden som byggnadsingenjör på SIAB och NCC. I sitt arbete har han varit en ivrig förespråkare för att använda trä som byggmaterial.

– Allt skulle tidigare byggas i betong. Men jag ansåg att trä var ett mycket bättre alternativ, och vi tog fram ett par bostadskoncept med byggnationer i massivt trä. Har man bara idéer och är tillräckligt envis går det mesta att ordna, menar Pererik Bergström.

Som skogsägare handlar det ju mycket om trä, och skogen har i generationer funnits i släkten Bergströms ägo. 1991 övertog Pererik 250 hektar norr om Ockelbo, på gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland, inte så långt från sin barndoms hemtrakter i Sandviken.

– Som barn var jag med pappa och satte granplantor och den skogen har vi nyss avverkat. Även mina barn har fått prova att plantera. Både dotter och son är intresserade av skogen. Det är en generationsväxling på gång, och jag hoppas att de tar över och vill fortsätta sköta markerna i framtiden.

– Produktionsskogen ska finnas kvar i släkten och förädlas till mina efterlevande. Jag har inga tankar på att sälja något av den ursprungliga marken. Det är en hjärtefråga, eftersom det var mina föräldrars tanke och vilja att skogen skulle fortsätta skötas inom familjen, säger Pererik Bergström.

På markerna finns blandskog med tall och gran och även lite vatten. Delar av gammelskogen avverkades när Pererik nyligen gick i pension. Innan dess fanns inget direkt behov av att avverka.

– Vi tar bort det som slutat växa i skogen och fyller på med nytt. Då blir det bra tillväxt på sikt, och samtidigt kan man då och då få lite avkastning som kan ge guldkant på tillvaron. Skogen är tillsammans med de fasta egendomarna vårt pensionskapital, säger Pererik.

Det långsiktiga tänkandet är viktigt för honom, men samtidigt är Pererik full av idéer om vad man kan göra med skogen under tiden den står på tillväxt. Hans kreativa ådra hjälper honom att hela tiden hitta nya möjligheter.

– Jag har jagat på markerna i många år och vill fortsätta pappas arbete med att sköta skogen. Men samtidigt vill jag vara lite mer på hugget och utnyttja skogen till annat. Jag har till exempel slutit ett arrendeavtal med vindkraftsbolaget OX2, där det är 21 år kvar på det 25-åriga avtalet. Det ger en hygglig avkastning varje år.

Jag har inga tankar på att sälja. Det var mina föräldrars tanke och vilja att skogen skulle fortsätta inom familjen.

Långsiktighet är viktigt, anser Pererik. – Jag vill fortsätta pappas arbete med att sköta skogen.

– Man kan också bygga och hyra ut så kallade eremitkojor för folk som vill ha lugn och ro mitt ute i skogen. Den typen av verksamhet är redan igång i Ockelbo. En annan variant är att uppföra fina älgtorn dit människor kan komma och se viltet på nära håll. Skogen i Skolan skulle jag också kunna tänka mig att samarbeta med.

Pererik Bergström ser till att regelbundet röja och gallra. Han föredrar att rusta upp och återinvestera i skogen, istället för att skatta bort pengarna. Han har också långt gångna planer på att skaffa mer mark.

– Jag funderar på att köpa mer skog till rätt kostnad, om tillfälle ges. Jag tittar på några alternativ, men ännu är inget klart. Det finns lite olika tankar kring hur jag vill använda marken, och jag ser det även som en ren investering, berättar Pererik Bergström.

I samband med det planerade markköpet får Pererik hjälp av Skogssällskapets Bo Rosén, som också förvaltar och sköter skogen.

– Jag har anlitat Skogssällskapet sedan några år, och det fungerar bra. Eftersom jag själv är något av en entreprenör är jag extra nöjd med att de prioriterar mina målsättningar. Mina intressen sätts i första rummet, och jag känner tydligt att jag har Bo Rosén på min sida. Så var det inte tidigare när jag samarbetade med en industriell virkesuppköpare och allt var mer strikt kommersiellt, och med särintressen.

– En av de viktigaste sakerna när jag valde Skogssällskapet var det personliga engagemanget, och jag känner att jag med varm hand och förtroende kan lämna över det mesta till dem. Det har stor betydelse för mig att mina efterlevande direkt ska kunna få bra hjälp med skogen och ekonomin, om något skulle hända mig, säger Pererik Bergström.

TEXT: Stefan Hällberg

Namn: Pererik Bergström.
Ålder: 65 år.
Yrke: Nyligen pensionerad byggnadsingenjör på NCC.
Familj: Fru och två vuxna barn
Bor: Villa på Värmdö utanför Stockholm och sommarstuga vid Storsjön utanför Sandviken.
Markägande: 250 hektar skog i Lingbo, Ockelbo kommun. 25 hektar skog och åkermark i Årsunda utanför Sandviken, där dottern och hennes familj bor.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.