Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Minskad gallring blir kostsam

Gallringarna i mellansverige har minskat med 20 procent på två år. Orsaken är bland annat låga massavedspriser, skriver nättidningen ATL.

I Mellansverige har massavedspriset legat på 230 kronor sedan sommaren 2013. Norr om Dalälven och i Värmland, där skogsägarna drabbas av transportavdrag, är priset strax över 200 kronor brutto.

Det medför att skogsägarna måste betala för att utföra en förstagallring, vilket gör att många avstår. Statistiken visar att massavedsandelen 2013 var 27 procent av det virke Mellanskog köpte. Nu är det 22 procent, en minskning med 20 procent.

– Tittar man på den klena gallringen är det än mer; den har nästan upphört, säger Sture Karlsson, som är vd för Mellanskog, till ATL.

En anledning till låga massavedspriser är ökad import från Norge, där industrinedläggningar har skapat ett överskott av massaved. En annan är sannolikt de senaste årens vinterstormar. Varmare vintrar har gjort att även biobränslemarknaden har varit dålig de senaste åren.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.