Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Ny bok: Svensk sågverksnäring 1850–2010

Läs om sågverksnäringen förr.

En praktfull bok, om den svenska sågverksnäringens historia 1850–2010, har nyligen kommit ut.

Här har den bransch som står för huvuddelen av nettovärdet från skogen beskrivits mycket utförligt.

Sågverksindustrin förtjänar en mer framträdande plats i historiebeskrivningen och i det allmänna medvetandet än den hittills haft. En modern, bred skildring av sågverksindustrins framväxt har saknats.

Huvudförfattare till boken är Ronny Pettersson, ekonomihistoriker och universitetslektor på Stockholms universitet.

Bokens innehåll utgör även underlag för ett antal seminarier på temat ”Stomme i svensk bioekonomi – sågverksindustrin över tiden”.