Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Nya målbilder för god miljöhänsyn

Under 2015 har arbetet med målbilder för god naturhänsyn gått in i en ny fas, bland annat med inriktning på samråd mellan skogsbruket och dess olika intressenter.

Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen. FOTO: Skogsstyrelsen

Sedan 2013 finns ett 40-tal målbilder som beskriver hur skogsbruket kan och bör ta hänsyn i bland annat hänsynskrävande biotoper, kantzoner vid vattendrag och skogar med höga sociala värden.

De nya målbilderna ska beskriva miljöhänsyn i äldre sandtallskogar med inslag av mycket gamla träd, skyddsdikning, dikesrensning och hur man går till väga med samråd, dialog och information i områden som är viktiga för friluftsliv och rekreation.

– Tillräckligt god miljöhänsyn vid avverkning är viktigt för att nå miljökvalitetsmålet levande skogar. Målbilderna ska vara ett stöd för skogsbruket när det gäller hur de ska ta ansvar utöver de krav som ställs av skogsvårdslagen, och de ska bidra till att öka takten mot målet, säger Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

Det finns idag målbilder inom sex olika områden:

  • Hänsynskrävande biotoper
  • Träd och buskar med naturvärden
  • Kantzoner mot sjöar och vattendrag
  • Överfart över vattendrag vid terrängkörning
  • Kulturmiljöer
  • Sociala värden

Målbilderna finns som nedladdningsbara faktablad på Skogsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.