Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogspris till Leif Jougda

Leif Jougda möjliggör samtal. För det får han pris. FOTO: Ursula Neussel

Föreningen Skogen har i år delat ut Greve Carl Bernadottes skogspris till Leif Jougda, specialist på frågor om skogsbruk och rennäring hos Skogsstyrelsen.

Leif Jougda har bland annat varit drivande bakom tillkomsten av renbruksplanerna, som samebyarna använder för att planera sin verksamhet och som stöd i kommunikationen med omvärlden.

Under många års arbete i fjällnära skogar har han byggt upp ett förtroende bland renskötare och skogsägare. Nu används renbruksplanerna för att planera renskötseln men också som underlag för samrådsdiskussioner med andra markanvändare. Genom arbetet har Leif Jougda lärt sig en hel del om vad som krävs för att en dialog ska kunna uppstå.

– Håll dig till saken, ha med dig ett bra underlag, var öppen och ha aldrig en dold agenda, lyssna på motparten och visa respekt. Sedan brukar jag säga till skogsbruket och rennäringen att de ska lära sig så mycket som möjligt om varandras förutsättningar. Med renbruksplanerna har rennäringen fått ett verktyg som till viss del motsvarar skogsägarnas skogsbruksplaner. I dag har 50 av Sveriges 51 samebyar upprättat renbruksplaner.

– Det innebär att maktförhållandet mellan skogsbruk och rennäring har blivit mer jämlikt. Renbruksplanen är också ett planeringsverktyg som gör renskötseln mer kostnadseffektiv och möjlig att anpassa till förändrade förutsättningar, berättar Leif Jougda.

Hans tankar om samverkan mellan skogens många olika intressenter har varit starkt bidragande till att Europas första modellskog startade i Vilhelmina 2004. Den ingår i ett internationellt nätverk av modellskogar som syftar till att utveckla partnerskap och arenor för hållbart skogsbruk i ett landskapsperspektiv.

Rennäringen i Sverige

  • Det finns 2 000–2 500 renskötande samer i 51 samebyar i Sverige.
  • Den totala vinterhjorden uppgår till cirka 250 000 renar.
  • 55 procent av Sveriges landareal och cirka 40 000 fastigheter (brukningsenheter) ligger inom renskötselområdet.

Skogsbruk och renbete

Berörs din fastighet av renbete? Kontakta då Skogsstyrelsen. De kan ge upplysningar om samrådsskyldighet, vilken hänsyn som bör tas till rennäringen och vilken sameby som berör din brukningsenhet.

Mer information finns hos Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.