Tjäder och vindkraft

I skogsområdet på Galtryggen nordost om Karlstad har planeringen av en vindkraftspark stött på patrull.

Länsstyrelsen har avslagit markägarens ansökan med hänsyn till att de fyra planerade verken ligger mindre än en kilometer från en spelplats med fler än fem tuppar. Länsstyrelsen stödjer sig på en rapport från Naturvårdsverket, som i sin tur baserar sig på Sveriges Ornitologiska Förenings policy för vindkraft.

– Naturvårdsverket har föreslagna skyddsavstånd för tjäderns spelplatser. Man skulle önska att det fanns vetenskapliga belägg för hur stort avståndet behöver vara, men det finns inte och går oftast inte att få, och då går man på försiktighetsprincipen, säger Martin Green, fågelforskare vid Lunds universitet.

Martin Green ser skogsbruket som ett större problem då skogen kommit upp i en ålder som gynnar tjädern.

– Ju längre bort från spelplatsen vindkraftverket ligger, desto mindre är risken för påverkan. Men det allra viktigaste om man vill skydda tjädrarna är hur skogen sköts. Skogsbruket har större påverkan på tjädrarna än vindkraften.

Markägaren kommer att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen med hjälp av LRF Konsult.

TEXT: Malin von Essen

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.