Christina Jorlén slutavverkar efter stormarna

– Ungefär 75 procent av det som avverkades var gran, säger Christina Jorlén. FOTO: Sanna Ewald

Nu är det andra gången vi träffar Christina Jorlén, med skog i sydvästra Sverige. Sedan sist har hon slutavverkat delar av sitt innehav och tillsammans med maken har de bättrat på vägar och funderar på att plantera lärk.

Under våren och försommaren gjordes slutavverkningar på tre av Christina Jorléns fastigheter.

– Vi behövde rätta till kanter och ta ner restbestånd efter stormen Gudrun. Det var mogen skog som behövde tas bort, annars skulle den ha riskerat att blåsa ner. Ungefär 75 procent av det som avverkades var gran, berättar Christina Jorlén.

Enligt Christina Jorlén har det under våren varit väldigt blött i markerna, vilket gett en del markskador på betesåkrar men lyckosamt nog inte i skogen, eftersom det är så pass stenigt där.

– Min man Göran har tillsammans med lokal hjälp renoverat och förbättrat skogsvägar, för att det skulle bli lättare att driva ut virket. Vi behövde bredare och bättre vägar för att komma intill och för att få plats att lägga virket. Totalt har det nog blivit en kilometer nyrenoverade vägar, säger Christina.

I juni gjordes markberedning, och nya granplantor planterades på de områden som avverkats.

Vi kommer troligen också att plantera lärkträd på vissa platser.

– Vi kommer troligen också att plantera lärkträd på vissa platser, eftersom vi gärna vill variera beståndet. För att få in och bevara löv hägnade vi för två år sedan in 2,5 hektar som tidigare var gammal åkermark. Där har vi nu ett stort bestånd av al, ek och björk.

– I sommar har vi som vanligt varit i vårt hus i Torekov. Någon gång i veckan har vi tagit oss till skogen och sett till så att allt växer som det ska. Samtidigt har vi letat efter vindfällen som behöver åtgärdas. I höst blir det mycket svampplockning, och det är extra roligt med en egen skog med svampställen som vi kan följa från år till år, säger Christina Jorlén, som utöver att vara skogsägare även är svampkonsulent.

TEXT: Stefan Hällberg


Våra mål

Christina och Göran Jorlén äger 400 hektar skog på fem fastigheter i Halland och västra Småland. De uppskattar främst det som brukar kallas skogens mjuka värden. Därför sköter de skogen med varsam hand, samtidigt som målet är att driva ett rationellt skogsbruk.

Skogsförvaltaren summerar

Skogsförvaltare Johan Söderqvist sammanfattar de senaste månaderna på Christina Jorléns fastigheter:

– Under våren och försommaren har vi slutavverkat restbestånd efter stormar och därefter markberett och planterat.

– Göran har, med hjälp av lokala krafter, fixat vägarna för att bättre kunna skota ut virket.

– Annars rullar allt på som planerat, och det finns inga jättearealer som behöver slutavverkas det närmaste året. Vi ligger bra i fas med röjningen, så det finns ingen sådan inplanerad. Däremot tror jag att vi måste gallra en del framåt hösten, eftersom stora arealer skog har blivit gallringsmogen.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.