Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Fastighetsmarknaden: 
Befäst uppgång

Klicka på bilden för förstoring. Illustration: Gösta Lindwall

– Prisuppgången i södra Sverige i slutet av 2014 och under våren i år håller i sig och har nu även nått de norra landsändarna. Så sammanfattar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson marknadsläget hösten 2015.

Den prisuppgång på skogsfastigheter som vi såg i våras – och anade redan under hösten 2014 – fortsätter och befästs enligt Skogsvärdens Skogsindex.

Skogsindex är kvoten av marknadspriset för en skogsfastighet dividerat med avkastningsvärdet. De senaste siffrorna visar utvecklingen per första september i år.

Vårens uppgång gällde egentligen endast södra Sverige, men nu är vår bedömning att priserna ökar även i norr.

– Enskilda objekt och enskilda regioner står fortfarande still, men överlag är det uppgång som gäller, säger Ulrik Abelson.

– Med reservation kan jag säga att det fortfarande är en något trögare utveckling för inlandsfastigheter i Norrland och Svealand; alltså i Norrlands inland, i Dalarna och i Värmland.

Det finns som alltid en prisspridning mellan objekten som gör bilden svårtolkad på mindre delmarknader och områden med få försäljningar, menar Ulrik Abelson.

– Men marknadsläget bedöms överlag även vara bättre i dessa områden, då priserna i vart fall inte sjunker längre.

Den allmänna trenden är att fler objekt blir sålda, och att de säljs snabbare. Det finns även fler spekulanter, inte minst fler seriösa spekulanter, och budgivning är inte ovanligt.

Fortfarande dominerar grannar bland köparna. De lägger bud då närliggande fastigheter är till försäljning.

– Men som alltid på en uppåtgående marknad kommer det till nya intressenter. Andelen spekulanter som inte är skogsskogsägare ökar. Det bidrar till dynamiken i dag, säger Ulrik Abelson.

En del tecken tyder på att även de utländska köparna har hittat tillbaka till Sverige. I dag finns åter – alltjämt enstaka – tyska, danska och holländska köpare av svenska skogsfastigheter.

– Inte i samma mängd som före finanskrisen, då de i Sydsverige verkligen drev upp priserna. Men de utländska intressenterna verkar vara på väg tillbaka.

Att priserna på skogsfastigheter fortsätter att öka och att ökningen nu gäller över i stort sett hela landet menar Ulrik Abelson förklaras av flera faktorer; fortsatt låg ränta är givetvis en, bra konjunktur och god samhällsekonomi där många bedömare är positiva en annan. Nu är virkespriserna dessutom högre än i våras – visserligen marginellt högre, men likafullt högre. Framför allt gäller det för björkmassaved och lokalt för vissa timmersortiment.

Oberoende av marknadsläget gäller fortfarande samma råd till köpare och säljare, enligt Ulrik Abelson.

Köparen bör analysera skogstillståndet, boniteten och hur skogarna är skötta.

– Och undersök möjligheterna till finansieringsavverkning, uthyrning av hus, avstyckningsmöjligheter med mera.

Ett gott råd till säljaren är att förbereda försäljningen i god tid, och även ta kontakt med en mäklare i god tid. Se till att alla papper är i ordning och ta fram en ny skogsbruksplan.

TEXT: Bosse Jönsson

Det här är skogsindex

Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera). Aktuell uppdatering av Skogsindex hittar du alltid på skogssallskapet.se.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.