Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Öka förståelsen för aktivt skogsbruk!

Digitalisering och hållbar utveckling är huvudtrenderna i dag. Foto: Shutterstock

– Skogen är ju mitt i händelsernas centrum när det gäller hållbar utveckling. Men branschen måste bli mycket bättre på att visa vad man verkligen betyder i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det menar Mats Dellham. Han är styrelseledamot i Skogssällskapet och har mångårig erfarenhet av hållbarhetsarbete – inte minst inom skogsnäringen.

Mats Dellham. Foto: Privat

Hållbart skogsbruk är en utveckling och en utmaning som Skogssällskapet är starkt engagerat i. Inte minst gäller det styrelseledamoten Mats Dellham.

– Hållbar utveckling är viktig för alla branscher i dag. Men särskilt för skogsbranschen, säger han.

Två utvecklingslinjer överskuggar i dag alla andra: digitaliseringen och hållbar utveckling. Det är Mats Dellhams övertygelse, och han menar att skogen är inblandad i båda dessa trender; skogen påverkas av dem, och skogen påverkar dem.

– Våra skogar erbjuder en väg ut ur fossilberoendet, precis som haven, vinden och solen erbjuder andra. Men skogen behöver i framtiden användas till så mycket mer än i dag. Anpassningen till en digital värld drivs av krass ekonomi och går snabbt. Anpassningen till ett hållbart företagande tar lite längre tid.

Ett stort problem – för skogsnäringen och i förlängningen för processen mot långsiktigt hållbar samhällsutveckling – är att skogsbranschen är alldeles för dålig på att visa, och få förståelse för, hur absolut nödvändigt det är att samhället ger bästa möjliga förutsättningar att aktivt bruka skogen, säger Mats Dellham och fortsätter:

– Vi måste få bred acceptans för aktivt skogsbruk – även i storstäderna. Det är skogsnäringens största utmaning i dag. Vi har långsiktigt inte råd att inte bruka skogen.

Men för att få ut den berättelsen måste branschens aktörer tala om vad de gör – för att rätta till det som varit fel men också för att visa vad man nu gör för att driva utvecklingen mot en mer hållbar bioekonomi. Mats Dellham håller med om invändningen att skogsägarna och skogsindustrin historiskt inte skött sig särskilt bra på alla punkter. I dag är det bättre, menar han, men mer behövs. Samtidigt som skogsindustrin och hela skogsnäringen visar tydligt fokus på hållbarhet måste man stå för det som inte har varit – och är – så bra.

– Min övertygelse är nämligen att när allt vägs samman kommer det att bli mycket tydligt att skogsnäringens positiva bidrag till samhällsutvecklingen är överväldigande och vida överstiger de negativa konsekvenserna. Skogsnäringen är på det viset unik. Och att kommunicera just det är utmaningen.

Industrin måste alltså enligt Mats Dellham tala ur skägget och bli mer av en stolt tupp än en skämmig struts. För skogsägarna gäller samma; de måste ta en mer aktiv del i samhällsdebatten, inte ducka så snart de möter en journalist eller meningsmotståndare.

TEXT: Bosse Jönsson

Mats Dellham

Bor: Sesimbra strax söder om Lissabon i Portugal.

Intressen: Professionellt intresserar megatrendernas inverkan på industrin. Privat är det jakten, skogen och skärgården som gäller.

Karriär: Olika befattningar inom Industriförbundet (f d Svenskt Näringsliv), Uddeholm, Ericsson och sedan 30 år entreprenör och rådgivare åt svenskt näringsliv. Sitter i Skogssällskapets styrelse.