Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Tredje advent: Skogens gåvor – En
rikedom att vårda

Doften av granskog och fuktig mossa. Skogen är tät och träden höga, stigen är smal och slingrande. Så ljusnar det mellan trädstammarna, skogen öppnar sig och solljuset flödar. Du har kommit till ett bryn, där skogens skugga möter gläntans ljus och öppenhet.

I gläntan framför dig fladdrar fjärilar över ljung och kruståtel. I buskarna vid kanten prasslar det av en näbbmus, ett rådjur som betar i brynet tittar skrämt upp och springer iväg.

Den biologiska mångfalden är livsviktig för att naturens ekosystem ska fungera. Vi är övertygade om att det går att kombinera ett hållbart brukande av skogen med biologisk mångfald och naturvård. Därför arbetar vi på många olika sätt för att skapa och bevara miljöer som är särskilt värdefulla för den biologiska mångfalden i naturen. Skogsbryn är en sådan miljö.

Ett annat sätt att öka biologisk mångfald i skogen är genom att skapa död ved. En trädstam som är avkapad upptill och står upprätt i landskapet är inget misstag. Det är en högstubbe som medvetet skapades vid avverkningen, för att hjälpa insekter och fåglar som är beroende av död ved. Kanske blir den hem till en uggla, kanske kommer en vitryggig hackspett dit och äter insektslarver.

En skog för framtiden

Du som äger skog kan göra en viktig insats för den biologiska mångfalden. Ofta går det att med några enkla medel göra stor nytta, både i det korta och långa perspektivet. Skogssällskapet har
naturvårdsspecialister som kan hjälpa till att kartlägga naturvärden, bedöma vilka insatser som behöver göras och vad det kan kosta eller ge ekonomiskt. Vi kan också hjälpa till att söka bidrag för insatserna. Läs mer om Naturvård under Våra tjänster.

På Skogssällskapets egen fastighet Salebol, utanför Åmål, bedriver vi ett aktivt naturvårdsprojekt för att gynna den vitryggiga hackspetten.

På vår fastighet Dimbo, utanför Örebro, omvandlar vi just nu delar av skogen med hjälp av naturvårdande avverkning.

Skogssällskapet kunskapsutvecklar om biologisk mångfald

Skogssällskapet delar varje år ut omkring 15 miljoner kronor till forskning och kunskapsutveckling om skogshushållning och naturvård. Vi har flera intressanta forskningsprojekt om biologisk mångfald som pågår just nu:

Våra tjänster

Den här artikeln är en del av Skogssällskapets adventskalender 2015. Varje vecka lägger vi ut en gåva från skogen i form av en adventslucka.

Öppna lucka 2, andra advent

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.