SMHI ger pengar för klimatanpassning

Morgondimma över myrgöl med tallskogsklädda öar. Foto: Johnér

Skogsstyrelsen får 330 000 kronor från SMHI för att skapa en handlingsplan för hur skogssektorn kan klimatanpassas. Bakgrunden är att Sverige måste förbereda sig för att klara klimatförändringarna. SMHI delar därför på regeringens uppdrag ut bidrag till flera aktörer, däribland Skogsstyrelsen.

– Vi behöver fundera över hur vi ska hantera rådgivning och regeltillämpning på erosionskänsliga marker, säger Skogsstyrelsens klimatspecialist Hillevi Eriksson i ett pressmeddelande. En första kartläggning av känsliga marker har gjorts inom ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Statens geotekniska institut (SGI). Erosionsriskerna ökar i takt med allt högre grundvattennivåer under vinter och vår.

Arbetet med handlingsplanen innebär bland annat en analys av Skogsstyrelsens kunskaps-sammanfattning av hur skogsbruket påverkas av klimatförändringar. Ett exempel är hur man kan hantera riskerna för att antalet skadegörare ökar

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.