Ekologisk kompensation i Valborgs ängar

Magnus Strandberg, Skogssällskapet berättar om Härryda kommuns ekologiska kompensationsåtgärder i Valborgs ängar, Mölnlycke.

Magnus Strandberg, Skogssällskapet berättar om Härryda kommuns ekologiska kompensationsåtgärder i Valborgs ängar, Mölnlycke. Foto: Malin von Essen

Skogssällskapet hjälper Härryda kommun med ekologisk kompensation för förlorade naturvärden i en fågelrik våtmark i Mölnlycke.

Bakgrunden är att kommunen behöver förebygga översvämningar av Mölndalsån, åtgärder som i sin tur skadar djurlivet i en fågelrik våtmark i Mölnlycke. För att ge kommunen tillstånd att muddra Mölndalsån och bygga dagvattendammar i våtmarken, krävde länsstyrelsen att kommunen ska kompensera för skadorna genom att utveckla en närliggande våtmark, Valborgs ängar.

– Förutom att förstärka rekreationsvärdena runt våtmarken har vi gjort vallar och satt in en så kallad munk som ska reglera vattennivån – i första hand för att gynna grodor och smal dammsnäcka, men också för fåglarna skull, säger Magnus Strandberg, naturvårdskonsult på Skogssällskapet.

Valborgs ängar var en av programpunkterna vid Skogssällskapets exkursion om ekologisk kompensation och habitat banking i skogarna runt Göteborg i början av september 2016.

TEXT: Malin von Essen

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.