Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Vinter i skogen för våra skogs­förvalt­are: Avverk­ning, bokslut och nog­grann väder­planering

Avverkning

Avverkning i Dalsjöfors i Västra Götaland. Basvägen har risats för att skona marken. Foto: Gustav Claesson

Avverkningar och bokslut hos kunder är typiska vinter­aktiviteter för våra skogs­förvaltare Marie och Gustav. Men den allt vanligare bristen på tjäle under vintermånaderna gör tillvaron svårplanerad.

Gustav Claesson, Skogssällskapets skogsförvaltare i Borås

Gustav Claesson. Foto: Ulrika Lagerlöf

Gustav Claesson är skogsförvaltare med placering i Borås. För honom innebär vintern en ständig beredskap inför kyla – och en konstant kontroll av väderprognoserna.

– Om det kommer snö som sen töar bort så blir det jätteblött och då kan drivnings­förhållandena bli riktigt dåliga. Men jag har förberett trakter som kräver tjäle – så att vi kan ta dem med kort varsel om och när det väl blir kallt, berättar han.

Bristen på tjäle gör planeringen svår

För skogsförvaltare i norra Sverige erbjuder vinterns tjäle möjligheter till avverkningar på marker som annars är svårtillgängliga. Men för Gustav och Marie som förvaltar skog i mellersta och västra Sverige kan vintern lika gärna innebära årets sämsta drivningsförhållanden.

– Det är ju vanligt att det är mycket avverkningar som ska genomföras under vintern. Jag har både större slutavverkningar och gallringar på de marker jag förvaltar, berättar Gustav.

– Om det bara blir ordentlig vinter så har vi ju mycket avverkningar att genomföra, men det går inte att lita på, säger Marie Dahlstrand-Wickström, skogsförvaltare i Nyköping.

Hon säger att vägarna just nu, i slutet av januari, bär rätt så bra, men att det ute i skogen kan vara blött och dålig bärighet.

Marie Dahlstrand-Wickström, Skogssällskapets skogsförvaltare i Nyköping.

Marie Dahlstrand-Wickström. Foto: Ulrika Lagerlöf

Håller koll på fastig­heterna

Blåsigt väder har skapat vindfällen runt Nyköpings­trakten, och det kräver en hel del insatser berättar Marie.

– Det första jag gör när det har blåst rejält är att åka runt och titta – hur allvarligt är det? Finns det träd som ligger på platser där de måste bort omedelbart, som på vägar till exempel? Därefter gör jag en bedömning om vindfällena är så pass omfattande att de ska tas omhand med en gång, eller om de ska ligga kvar. I skogen gör några enstaka träd ingenting, så länge de inte ligger över en stig eller så, men i en parkmiljö däremot måste de antagligen bort, berättar Marie.

– Det är ju så våra jobb ser ut – vi åker ofta runt och tittar till fastigheterna. När vi har entreprenörer som genomför en åtgärd åker vi också ut och ser på plats hur arbetet går, säger Gustav.

När vintervädret väl kommer finns det en stor fördel med att ha ett jobb som innebär utevistelse.

– Det är en ynnest att få vara ute soliga vinterdagar – allra helst om det är ett tunt snötäcke, så
där så det gnistrar, säger Marie.

Solig vinterdag. Foto: Niclas Moberg

Soliga vinterdagar är det en ynnest att få vara ute i skogen, säger Marie Dahlstrand-Wickström. Foto: Niclas Moberg

Bokslut i team med ekonomi­konsulten

Under vintern ska den grot (grenar och toppar) som samlats ihop vid avverk­ning köras in till värmeverken för att eldas. Det är också bokslut för året som gått, vilket innebär en hel del kontorstid för våra skogsförvaltare.

– Jag går igenom alla resultat- och balansrapporter, alla aktiviteter som genomförts under året och sammanställer det i en åtgärdsförteckning. Sen lämnar jag över underlaget till ekonomikonsulten i mitt team, Christina Dreifaldt, berättar Marie.

– I bokslutet gäller det att ha koll på alla lager – virke som avverkats under 2016 men som till exempel väntar på att bli upphämtat vid vägarna, säger Gustav.

– Det är alltid spännande att se årets resultat, och att få överblick över all verksamhet som har utförts under året, fortsätter han.

Önskeväder: Snöfritt och kallt

På frågan om önskat vinterväder för en skogsförvaltare är Gustav och Marie helt överens.

– Kallt och lite snö, säger Marie.

Snö innebär att vägarna hela tiden måste plogas, och groten riskerar att frysa fast i underlaget och blir då betydligt svårare att få ut. Snön isolerar också, och förhindrar tillväxten av tjäle.

– Det vi vill, alla vi som jobbar i skogsbruket, är ju att få ordentlig tjäle, för drivnings­förhållandena under vintern är jätteviktiga. När det töar och blir dåligt väglag ökar riskerna för körskador, och då kan vi kanske inte genomföra det som vi planerat, säger Gustav.

Om Gustav som privatperson får önska finns det ändå fördelar med snö under vintern.

– Privat älskar jag att åka längdskidor, så om jag kan få både tjäle och snö så blir jag glad förstås!

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.