Alternativa viltfoder kan ge bättre effekt vid stödutfordring

Forskarnas utmaning är att utveckla nya foder medbättre näringsbalans. Foto: Niclas Moberg

Älgar och annat vilt orsakar kostsamma betesskador på landets ungskogar. Stödutfordring, det vill säga att man erbjuder viltet alternativt foder på annan plats, är en traditionell metod för att försöka minska skadorna. Tanken är att älgen ska avledas från lockande ungskogar och nöja sig med det foder som erbjuds på utfordringsstationer.

Annika Felton, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet, har i ett forskningsprojekt som finansieras av Skogssällskapet visat att sådant foder inte bara ska vara smakligt utan också ha rättnäringsbalans.

Älgen är uppenbarligen så klok att om den inte får rätt näring kompenserar den detta genom att beta bland plantorna eller i ungskogen. Traditionell utfordring med sockerbetor, potatis och ensilage kan därför i värsta fall leda till ökade skador eftersom de inte innehåller rätt näringsämnen för älgen.

Forskarnas utmaning är att utveckla nya foder med bättre näringsbalans. I projektet testades salixbalar med lovande resultat. Dock behövs fortsatta försök med olika växtmaterial.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.