Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Virkeskrönikan: Stark efterfrågan på den svenska virkesmarknaden

Det är lätt att hitta positiva signaler på marknaden. Nästan oavsett vilken statistik man tittar på har kurvorna gått uppåt sedan botten 2008. Även den överblickbara framtiden ser bra ut, men det är ändå så att ”allting hänger på en skör tråd”.

Den svaga kronan har hjälpt skogsindustrin i flera år. Det är bara det engelska pundet som har åkt lite bergodalbana. Många tror att kronan kommer att stärkas, men än så länge är vi valutadopade. På ett sätt är det förstås trist att en stor del av lönsamheten hos framförallt sågverken går att härleda till valutakurser.

Ett störningsmoment när det gäller export som går via containerfrakt är att fraktpriserna har skjutit i höjden, bland annat beroende på att ett stort koreanskt containerföretag gått i konkurs. Just nu är det en viss begränsning av exporten, hur länge det kommer vara så får vi se.

Annars är det mesta ganska positivt för svensk industri. Våra viktigaste exportländer har en försiktig men positiv trend. Starten av 2017 har varit bättre än på många år. Nu går vi in i en intressant period med alla byggprojekt som brukar ta lite extra fart med vårens ankomst. Vi får inte heller glömma den svenska marknaden som faktiskt är den i särklass största för våra trävaror. Sverige går urstarkt och det mesta tyder på att det kommer att fortsätta så ett tag till.

En sak som är på tapeten nu är att USA anser att kanadensiska staten subventionerar den inhemska skogsindustrin med billig råvara. Man sätter marknadskrafterna ur spel så pass mycket att USA funderar på att införa strafftullar. Skulle det bli verklighet skulle det kunna öppna mycket intressanta möjligheter för den svenska sågverksindustrin på den amerikanska marknaden.

När det gäller massa-, kartong- och pappersbruken är det ungefär som tidigare. Grafiskt papper har det jobbigt. Ytterligare en pappersmaskin har lagts ner i Sverige. Kartongmarknaden generellt, och även avsalumassan, går fortfarande bra.

Vad tror vi då om den svenska råvarumarknaden? Det är generellt stort sug efter råvara. Det känns som att vi är väldigt nära generella prishöjningar på timret. Utvecklas trävarumarknaden positivt under våren kommer det tillsammans med den lilla timmerbrist som finns framförallt i södra Sverige att innebära att vi får höjningar på timret. Tillgången är bättre på massaved och här har den norska importen och övrig import en viss betydelse, vilket bidrar till att göra prisbilden mer osäker för massaved.

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.