Virkeskrönikan: Biodrivmedel ett vitt begrepp

Nästan dagligen kan man läsa om olika biodrivmedel och projekt som startas upp. Begreppsförvirringen är nästan total. Ofta kan man också läsa att vår skog ska bidra till det förnyelsebara bränslet.

I Sverige förbrukar vår fordonsflotta ungefär 6 miljarder liter diesel, drygt 3 miljarder liter bensin och 0,05 miljarder liter E85 per år. I Sverige jobbar vi hårt för att öka den förnyelsebara andelen av bränslet. Av den totala drivmedels­förbrukningen i Sverige är ungefär 15 procent förnyelsebart. Den största andelen av det förnyelsebara bränslet utgörs av låginblandning i främst diesel, men även i den vanliga bensinen.

Av utrymmesskäl kan vi här inte beskriva alla olika bränslen, men här kommer ett axplock av begrepp som florerar och som är exempel på förnyelsebara fordons­bränslen: FAME, RME, Biogas, Etanol, Metanol, Biobensin, Syntetisk diesel, DME och den dominerande HVO ”Hydrogenated vegetable oil”. HVO är också det som i dagsläget växer mest.

Fortfarande är det en blygsam andel som kommer från svenska skogsrelaterade produkter. Till exempel importerar vi det mesta av etanolen. HVO-bränslet kan komma från palmolja, rapsolja, animaliska fetter från slaktavfall, men även från tallolja.

Att etanolen tillverkas av till exempel sockerrör eller att HVO-dieseln kommer från palmolja är lite kontroversiellt och samtidigt en möjlighet för skogsrelaterade produkter. Några oljebolag i Sverige har även stoppat HVO som kommer från palmolja.

De förnyelsebara skogsbränsle­projekt som man läser om utgör bara en bråkdel av den totala drivmedelskonsumtionen i Sverige.

Den stora utmaningen är att skapa storskalig produktion. Trots all forskning som genomförts är det svårt att utveckla hållbara och förnybara bränslen som kan produceras i tillräckligt stor omfattning och ersätta petroleumprodukter. Här kommer självklart också elen in men även den ska ju produceras hållbart.

Troligen kommer vi i framtiden inte att ha ett sorts drivmedel utan flera olika. Jag tror inte heller att vi bara kommer att få se de traditionella skogsindustrierna som producenter. Det finns många aktörer som följer utvecklingen. I Finland pågår ett projekt med kinesiska företag och även i Sverige finns det pågående projekt. På sikt kan det leda till en helt annan betalningsförmåga för våra skogs­produkter, men troligen ligger det några år bort.

Så tills vidare följer vi med spänning Äänekoski som testkörs för fullt i Finland och SCA:s satsning på Östrand. Det är två bra exempel där det blir mer tryck på skogsägarens råvara och förhoppningsvis även ett högre pris. Framförallt Äänekoski satsar på många olika produkter, förutom ren avsalumassa. Och troligen kommer förnyelsebart bränsle bli en viktig del i deras satsning.

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet t.o.m. 2018

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.