Skogsbrukets målbilder: Bra miljöhänsyn på väg att bli norm

Foto: Shutterstock

Skogsstyrelsen har tillsammans med skogssektorn kommit överens om en gemensam syn på hur man bäst tar hänsyn till miljön vid avverkning. En ny rapport från Skogsstyrelsen visar nu att dessa så kallade målbilder är på god väg att bli norm i skogsbruket.

De målbilder som man har kommit överens om ska fungera som handfasta vägledningar inom allt från terrängkörning och kantzoner intill våtmarker och dikesrensning, till hänsyn till stigar och kulturmiljöer.

I en rapport som har överlämnats till regeringen konstateras att målbilderna nu används allt oftare i det ordinarie arbetet i skogen.

– Branschen gör stora insatser för att utbilda och för att fortbildning och uppföljning ska bli en naturlig del av arbetet med miljöhänsyn så att det blir långsiktigt hållbart, säger Andreas Eriksson, skoglig handläggare vid Enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen i ett uttalande på hemsidan.

Skogsstyrelsen konstaterar även i rapporten att det fortsatta arbetet kräver både långsiktighet och uthållighet och att det fortfarande finns aktörer som har en annan syn på begreppet ”gemensamma målbilder”.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.