Skogsstrategi vänder på resonemangen

Film om Skogssällskapets skogsstrategi med analytiker Martin Sjödin.

I en kort film berättar Skogssällskapets analytiker Martin Sjödin om hur skogsstrategin hjälper skogsägare till hållbara avvägningar.

Hur gör man för att hitta en hållbar avvägning mellan sociala värden – som trygghet och estetik – och skogens ekonomiska och ekologiska värden? Martin Sjödin, analytiker på Skogssällskapet, hjälper skogsägare att översätta ambitioner till långsiktig skogsskötsel.

Martin Sjödin, analytiker på Skogssällskapet.

Just nu har Martin Sjödin flera uppdrag där kunderna bland annat vill förstärka skogens sociala värden. Det kan handla om att hyggena behöver bli färre och mindre till ytan, eller att skogen behöver upplevas ljusare och tryggare.

En av kunderna – en kommun – har en del av sitt skogsinnehav i närheten av ett friluftsområde där det finns stora arealer avverkningsmogen skog. Eftersom kommunen vill undvika stora hyggen, som man tycker försämrar förutsättningarna för kommuninvånarnas rekreation, har Martin Sjödin gett förslag på en annan väg.

– Vi har föreslagit att kommunen ska överhålla skogen – det vill säga låta den stå kvar några år till, trots att den inte växer så mycket längre. De hyggen som så småningom tas upp kan vara så små att de snarare upplevs som fina gläntor än stora kalhyggen, säger han.

Lägre kassaflöde ett medvetet val

Kommunen är väl medveten om att den ekonomiska avkastningen kommer att påverkas negativt av att skogen får stå kvar. Ändå valde man att gå på Skogssällskapets förslag, som innebär att intäkterna sprids ut över lång tid istället för att ge ett stort omedelbart kassaflöde. Kommunen får också vara beredd på att kassaflödet totalt sett blir lägre.

– Tillväxten avtar när skogen överhålls och då minskar förräntningen. Kassaflödet kan till och med bli negativt om träd som överhållits blåser ner eller dör av andra orsaker, berättar han.

Beslutet om att säga ja till minskade virkesintäkter, till förmån för högre rekreationsvärden, fattade kommunen efter att ha fått tillgång till Skogssällskapets analyser. Dessa bygger på uppgifter om skogen från en färsk skogsbruksplan och på villkor för skogsskötseln som Martin Sjödin formulerat efter att satt sig in i kommunens målsättningar som skogsägare.

Efter att ha räknat igenom ett mycket stort antal kombinationer av skogsskötselalternativ för alla bestånd, kunde Martin presentera den strategi för kommunen som skulle ge bäst ekonomiskt utfall, givet de villkor som satts upp för analysen.

Skogsstrategin förverkligar ägarens målsättningar

Martin berättar att det är mer regel än undantag att kunder vill styra mot olika mål i olika delar av sitt skogsinnehav.

– Skogsägare som vill gynna sociala värden eller ta mycket naturhänsyn, kan ibland tänka sig ett mer ekonomiskt skogsbruk i vissa delar för att kunna finansiera de hänsyn man tänker ta. Vi brukar fråga hur stor årlig intäkt man är beredd att avstå. Utifrån svaret trimmar vi sedan in analyserna. Arbetet med en skogsstrategi handlar om att fånga markägarens målsättningar och visa hur de kan förverkligas med hjälp av skogsskötsel på kort och lång sikt.

Msrtin Sjödin berättar att markägare kan ha helt olika frågor med sig in i arbetet med en skogsstrategi. Någon vill veta vad det kostar att göra skogen ljusare, öppnare och tryggare runt elljusspår och vandringsleder. En annan undrar om skogen kommer att räcka som pensionsförsäkring.

– Skogsstrategi vänder på resonemangen om skogsskötseln på en fastighet. Ägarens mål kommer först och skogsskötseln blir en konsekvens av målen, säger Martin Sjödin.

TEXT: Malin von Essen

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.