Krönika

Virkeskrönikan: Brexit och granen

Grankvist. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Foto: Ulrika Lagerlöf

Storbritanniens utträde ur EU kommer att få konsekvenser för Sverige – inte minst avseende möjligheterna till handel. Storbritannien är Sveriges största exportmarknad för sågade trävaror – 70 procent av det vi exporterar till Storbritannien är trävaror av gran. Det är även en stor marknad för kraftpapper, papper, avsalumassa och tidningspapper.

Svenska företag kan räkna med en ökad administration och ökad kostnad vid export till Storbritannien. Det är först nu förhandlingarna med EU har tagit fart och om tio månader, 29 mars 2019, ska det brittiska utträdet verkställas.

Av de totalt 18 miljoner kubikmeter sågade och hyvlade trävaror som vi producerade i Sverige under 2017 gick 13,1 miljoner på export. Här är Storbritannien det i särklass största exportlandet för svenska sågverk. Förra året exporterade vi 2,5 miljoner kubikmeter till britterna. Som nummer två kommer Egypten, men det är ungefär halva volymen, cirka 1,3 miljoner kubikmeter.

Sverige är också en väldigt tung aktör för britterna. Cirka 40 procent av den totala trävaruimporten till Storbritannien kom under 2017 från Sverige. Flera svenska sågverksföretag har en väldigt väl utvecklad exportorganisation.

Av den svenska exporten till Storbritannien är cirka 70 procent trävaror av gran. Det är med andra ord en väldigt viktig granmarknad. Av den svenska granexporten står de sydsvenska sågverken för nästan hela volymen.

Vad Brexit exakt kommer att innebära för de svenska sågverken är väldigt svårt att säga i dagsläget. Först ska alla förhandlingar om utträdet blir klart innan man sätter sig ner och diskuterar framtiden.

Troligtvis vill man ändå arbeta för att göra handeln så enkel som möjligt eftersom det gagnar båda parter. Det är dock tveksamt om det blir något EES-avtal eftersom det skulle innebära fri rörlighet – något som britterna inte vill ha. Ett EES-avtal är annars något som skulle underlätta handeln mellan EU och Storbritannien.

En stor majoritet ekonomer bedömer att Storbritannien, på sikt, kommer att förlora på Brexit. Det talar för att ekonomin inte kommer att vara lika stark: risken finns att pundet försvagas och att behovet av trävaror, liksom köpkraften, blir sämre. Detta i kombination med en starkare krona skulle verkligen försämra möjligheterna för de svenska sågverken att exportera.

På kort sikt ser det ljusare ut. Den brittiska regeringen har gått ut och sagt att de ska stimulera byggandet som ett led i att dämpa eventuella negativa effekter av Brexit. Det i kombination med en allmän trend att bygga i trä borde gynna de svenska gransågverken. Kursen för det brittiska pundet har de senaste tio åren sett ut som en berg- och dalbana. Sedan september 2017 har pundet stärkts med 17 procent gentemot den svenska kronan. Så i dagsläget gynnas den svenska granen som ska till Storbritannien.

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet t.o.m. 2018

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.