Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsdatalabbet stöttar datadriven innovation

Anna-Lena Axelsson, Skogsdatalabbet. Foto: Andreas Palmén

Anna-Lena Axelsson leder Skogsdatalabbet, som är en en kreativ mötesplats för att främja användningen av den senaste 3D-tekniken. Foto: Andreas Palmén

Mängder av information om skogen samlas in via sensorer i satelliter, flygplan eller drönare. Men finns det användningsområden för all denna data? SLU:s nya Skogsdatalabb vill bidra till att informationen om skogen leder till innovation och samhällsutveckling.

– Skogsdatalabbet är en utåtriktad verksamhet som ska stödja skogsföretag, konsulter, myndigheter och studenter i att ta tillvara möjligheterna med den nya digitala tekniken. Syftet är att skapa en kreativ mötesplats som främjar användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys* och de data och analysverktyg som förvaltas av Sveriges lantbruksuniversitet, berättar Anna-Lena Axelsson, forskare vid SLU och ansvarig för labbet.

Labbet kan vara ett stöd för den som vill ta fram produkter och beslutsunderlag som använder data om skogen. Forskare och miljöanalytiker med olika kompetens finns på plats för vägledning och för att svara på frågor. Labbet ska fungera som en fysisk arbetsplats och vara en kreativ miljö för möten, men ska också fungera som en nätbaserad resurs.

Anna-Lena Axelsson tror att skogsägare kommer att få indirekt nytta av labbet till exempel i form av bättre kartprodukter med mer detaljerade beskrivningar av enskilda bestånd och skillnader inom bestånd, något som i sin tur kan effektivisera förvaltningen av skogen.

– Med mer data om skogen och nya sätt att behandla informationen kan vi få bättre produkter. Vi vill öppna upp för dem som har idéer om hur man kan skapa innovation med hjälp av skogliga data, säger Anna-Lena Axelsson.

Text: Malin von Essen

* 3D-fjärranalys innebär att sensorer på flygplan eller på marken kan samla in enorma mängder data i form av så kallade punktmoln. Med hjälp av dessa kan forskare skapa 3D-modeller av skogen som kan användas för att ta fram information om till exempel volym och trädslag.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.