Virkesmätning: Tre av fyra kontroller håller godkänt resultat

– Skogsägare kan vara trygga med virkesmätningen.

Det säger Håkan Rönnbäck, avdelningschef för Virkesmätnings­kontroll (VMK) på SDC som har i uppgift att kvalitetssäkra skogsbranschens virkesmätning och virkesredovisning.

Under 2017 var det vid 59 tillfällen som kontrollmätning begärdes av någon av de parter som berörs av virkesmätning – leverantörer, transportörer, säljare eller köpare.

En begärd kontrollmätning innebär att mätresultatet från den ordinarie mätningen jämförs med resultatet från ytterligare en mätning av samma leverans av virke. När resultatet är klart ändras resultatet i den ordinarie mätningen i enlighet med resultatet från den begärda kontrollen och ersättningen justeras mellan virkesleverantör och virkesköpare. I de fall avvikelsen är större än vad som är godkänt enligt mätningsriktlinjerna, ”Normer för kontroll”, får virkesmätnings­föreningen stå för hela kostnaden för kontrollmätningen. Om avvikelsen ligger inom ramen för vad som är tillåtet får den som begärt kontrollen stå för en del av kostnaden.

Skogsägare kan känna sig trygga med virkesmätningen

Håkan Rönnbäck berättar att under 2017 fick den som begärt kontrollmätning betala för en del av mätningen i tre av fyra fall.

– Det visar att de flesta begärda kontroller håller ett godkänt resultat, säger han.

Han tycker att skogsägare kan känna sig trygga med virkesmätningen som utförs av de tre VMK-auktoriserade mätande företagen VMF Nord, VMF Qbera och VMF Syd.

– De har bra internkontroll och resultaten från de begärda kontrollerna ser generellt bra ut. Att det skiljer lite gentemot ordinarie mätning vid några begärda kontroller är inte så konstigt, eftersom virkesmätning av sågtimmer innehåller manuella bedömningsmoment som jämförs med en noggrann kontrollmätning.

När resultatet från en begärd kontroll visar på större avvikelse än vad som är godkänt, får företaget som gjort den ordinarie mätningen lämna en orsaksanalys och åtgärdsplan till VMK.

– Det är en rutin som finns för att hålla fokus på kontinuerligt förbättringsarbete, säger Håkan Rönnbäck.

Text: Malin von Essen

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.