Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Dags att leta borrmjöl efter barkborrens svärmningar

Film från labb-miljö på Sveriges lantbruksuniversitet. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Enligt rapporterna från Skogsstyrelsen har granbarkborrens svärmning kulminerat. Nu är det dags att gå ut och leta efter gnagmjöl.

Granbarkborrar.

Leta på vindfällda granars bark och runt stambasen på stående, till synes friska gröna granar i hyggeskanter, nära 2018 års angrepp eller på torra backar. Det är viktigt att så snart som möjligt avverka och transportera bort nyangripna träd. Nygallrade bestånd, gamla granar och granar på före detta jordbruksmark kan vara extra känsliga för angrepp. Håll dig uppdaterad under sommaren via Skogsstyrelsens temasidor om granbarkborre.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.