Älgens biologi

Älgar. Foto: iStock

Foto: iStock

Storlek, livslängd, maxhastighet och föda – här är allt du vill veta om älgens biologi.

 • ÄLGEN ÄR SVERIGES största landlevande djur och det i särklass största hjortdjuret i världen. En skandinavisk tjur kan normalt sett väga någonstans mellan 400 och 500 kilo och en ko kan väga 300–350 kilo. Mankhöjden varierar men kan uppgå till över två meter.
 • ÄLGEN BLIR KÖNSMOGEN vid ungefär två års ålder och parningssäsongen pågår under september och oktober. Älgkon är dräktig i åtta månader och föder oftast en eller max två kalvar. Att en älg får trillingar är mycket ovanligt, men det kan hända! En nyfödd älgkalv brukar väga 10–15 kilo och dricker från början endast mjölk, men börjar ganska omgående äta växtföda.
 • ÄLGEN ÄR EN IDISSLARE och lever främst på bärris, bark, örter, knoppar och grenar från unga träd. Under vintern består födan främst av årsskott av sälg, asp, vårtbjörk, tall och en. Forskning visar att älgen mår som bäst, och att kalvarna får en högre födelsevikt, när den har tillgång till en mångfaldig diet med mycket lövsly.
 • KOSTHÅLLNINGEN är anpassad efter årstidsväxlingarna vilket även gör att älgen ställer om sin ämnesomsättning under vintern och kan klara sig på mycket mindre näring. Under vintern minskar älgen i vikt med upp till 20–25
  procent.
 • VANLIGTVIS RÖR SIG älgen långsamt, men om den känner sig hotad eller av annat skäl får bråttom kan den komma upp i en hastighet på över 50 km i timmen. Dessutom är älgen väldigt duktig på att simma.
 • EN ÄLG I DET VILDA som inte skjuts eller skadas i trafiken har en livslängd på upp till 25 år, men den genomsnittliga livslängden ligger på 12 till 15 år.
 • ÄLGEN LEVER I NORRA Europa, Nordamerika och Asien och trivs bäst där det
  finns myrar och blandskog. I Sverige finns älgen i hela landet, förutom på Gotland.
 • SKOGFORSK HAR GJORT uppskattningen att älgpopulationen i Sverige under
  sommaren uppgår till ungefär 350 000 individer, vilket gör Sverige till det land som har världens tätaste älgstam. Av alla individer skjuts årligen omkring 80 000 älgar under jaktsäsongen, som pågår mellan september och februari.
 • STORLEKEN OCH FORMEN på tjurens horn visar på status och styrka under brunsten – dels gentemot kon, dels gentemot konkurrerande tjurar.
 • HAR KUNGEN NÅGRA fiender? På grund av älgens storlek har den få fiender i de svenska skogarna. Vargflockar kan i vissa fall innebära hot, liksom björnar, men då främst mot kor och kalvar. Människan är helt klart det främsta hotet.
 • KURIOSA! Mellan 30 och 50 procent av den föda som älgen får i sig bryts ner i mag- och tarmkanalen. Resterande del passerar ut som spillning. Älgens vinterbajs är för övrigt så fiberrikt att det går att göra papper av det!

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.