Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Virkeskrönika: Ljuset i tunneln var coronatåget

Skotare. Foto: Thomas Adolfsén

Foto: Thomas Adolfsén

Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Vem kunde tro i början av året att det ljus i tunneln som branschen pratade om skulle visa sig vara det mötande coronatåget?

Oron som, ur ett marknadsperspektiv, startade i Kina i form av störningar i industrins containerflöden kom ganska snart att bli en världsomfattande ras på börserna. Det är alltid hälsan som står överst på agendan, men i kölvattnet kommer nu en stark påverkan på världsekonomin med en djup och snabb lågkonjunktur bakom hörnet.

Hur påverkar det då vår bransch? Ingen har väl missat hamstringen av toapapper, avsaknaden av skyddsmateriel och sanitetsprodukter och att resorna minskar. Samtidigt rullar byggnationerna på hemmaplan på. Bygghandel och hemmasnickeri är just nu ett ganska positivt incitament i en annars osäker marknadsbild.

I skogsbranschen är vi en länk i en lång kedja. Som exempel kan nämnas fordonsindustrin, som permitterar och varslar när man inte klarar av att hålla logistikkedjan igång. Det påverkar underleverantörerna och minskar behovet av det emballage som tillverkas inom sågverksindustrin. Ett litet exempel på hur vi är påverkade och en del i försörjningskedjan.

Timmer och sågverk

Inom timmer och sågade trävaror så är det ett antal större marknader som påverkar utvecklingen. I USA har priserna gått ned med 30 % på färdiga varor som följd av coronapandemin och de ändrade tullarna gentemot Kanada. I Europa, med England i spetsen, så skjuter man fram ordrar på sågade trävaror som ett resultat av hårda regler till följd av virusspridningen. Nordafrikanska marknaden är viktig för furuvaror men där finns en oro kopplat till oljekrisen och risken för brist på dollar. Den asiatiska marknaden börjar sakta vakna men med stora störningar och fortsatta utmaningar med logistik och containrar.

Resultatet av allt det här är en inbromsning på många sågverk och en förberedelse för eventuella driftsstörningar med kort varsel. Stoppen, som varierar från totalstopp till i stort sett oförändrad produktion, finns över hela landet och speglar mycket vilken marknad sågverket agerar mot. Det största ingreppet än så länge är nedläggningen av sågverket ”Gransjöverken” inom Bergs Timber. Men det är inte omöjligt att ytterligare tillfälliga produktions­begränsningar, korttidspermitteringar eller andra åtgärder kommer att komma inom sågverksindustrin. Vissa sågverk går dock fortfarande för full drift. Särskilt de som har sin bas i den svenska marknaden har en fördel, så efterfrågan är god under rådande omständigheter.

Inom Skogssällskapet arbetar vi nära våra samarbetspartners. Vi drar ner på lager i skogen och längs bilvägarna, för att vara snabbfotade och följa svängningarna i marknaden. Vårt mål är att fortsätta att ha en hög aktivitet och leverera våra budgeterade volymer, men med snabbare flöden för att anpassa oss efter rådande förhållanden.

Massa och pappersbruk

Inom massa- och pappersbruk är situationen ganska utmanande. Tillgången var redan innan coronaviruset hög, och marknaden har dessutom påverkats av coronavirusets spridning under längre tid – sen spridningen i Asien tog fart. Men även kriser skapar möjligheter. Efterfrågan på sanitetsprodukter, kartong och vissa andra produkter är hög. Vi har en svag krona vilket fortsätter att gynna vår exportindustri. Samtidigt är situationen mycket osäker. De flesta bruk producerar på, men om sågverksproduktionen går ner minskar tillgången på bland annat C-flis, som bruken behöver.

Att stoppa produktionen skulle få stora ekonomiska konsekvenser, så i denna volatila marknad är fokus på att hålla produktionen igång. Men risken finns att stopp kommer, antingen orsakade av smittspridning på arbetsplatser eller av att försörjningskedjan inom industrin brister.

Mycket handlar nu om tro, tyckande och riskeliminering, för ingen vet var, när eller hur det ska sluta.

Skogen växer även i lågkonjunktur

Just nu är läget extremt osäkert, och i det korta perspektivet kommer det att komma fler stopp och tvära kast.

Hälsoaspekterna är såklart det viktigaste, men det går inte att negligera de stora ekonomiska efterdyningar som kommer att komma efter denna pandemi. Men skogen växer i både hög- och lågkonjunktur, och så även genom pandemier. Det kommer en morgondag och även efter detta kommer skogsråvaran vara intressant och efterfrågad. Skogsprodukter kommer – även efter coronans tid – att vara en viktig beståndsdel i bioekonomin.

Pontus Larsson

Produktions- och virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.