Uppdrag: bevaka gran­barkborrens svärmning

Flygbild över barkborreskadad skog. Foto: Pär Viksten

Foto: Pär Viksten

Parallellt med samhällets hantering av coronaviruset pågår en intensiv kamp mot stora granbarkborre­angrepp i södra och mellersta Sveriges skogar.

Mattias Berglund, skogsskötselchef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Mattias Berglund

Enligt Mattias Berglund, Skogssällskapets skogsskötselchef, är det viktigt att vara ”på tå” redan tidigt under säsongen. Det gör stor skillnad att upptäcka angrepp när de är färska.

– Här och nu är det viktigaste för skogsägare att bevaka svärmningen i sitt område Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. När den har inletts kan man avvakta lite och sedan gå ut och inventera sin skog för att försöka hitta angripna träd, avverka dem och se till att få ut virket ur skogen, säger han.

Vindfällen och stående angripen skog

När temperaturen stiger över + 18 grader svärmar granbarkborren vilket innebär att den lämnar sin övervintringsplats för att leta träd att lägga ägg i. Genom att ta ut angripna träd ur skogen kan skogsägare förhindra att barkborrarna förökar sig och angriper nya träd.

Skogssällskapet har under våren prioriterat att ta ut vindfällen ur skogen i granbarkborredrabbade områden.

Pontus Larsson, produktions- och virkeschef på Skogssällskapet.

Pontus Larsson

– Granbarkborrar förökar sig gärna i vindfällen och det finns det ganska gott om efter vinterns stormar. I södra Sverige upparbetar vi därför vindfällen på våra förvaltningskunders fastigheter. Det är ett bra sätt att förebygga svåra angrepp, säger Pontus Larsson, produktions­- och virkeschef på Skogssällskapet.

 

– Och i början av juni – när svärmningen har kommit igång på riktigt – då går vi över mer på att avverka angripen stående skog, säger Mattias Berglund.

Leta nya angrepp hela sommaren

Arbetet med att hitta och ta ut skadade träd – ”sök och plock” – måste pågå hela sommaren. Så kallade syskonkullssvärmningar och en eventuell andra svärmning kan leda till angrepp i flera omgångar.

– Som skogsägare kan man göra väldigt stor nytta hela sommaren. Under svärmningsperioden mellan maj och augusti bör man som skogsägare, eller om man har en skogsförvaltare, kontrollera skogen regelbundet, kanske så ofta som var fjärde vecka, säger Mattias Berglund.

Det kan också bli aktuellt att avverka så kallade riskbestånd där stora angrepp kan befaras. Det handlar ofta om granskog med nedsatt motståndskraft, till exempel på grund av stora angrepp förra sommaren. Att snabbt få ut virke som redan skadats eller riskerar att bli skadat, innebär att virkesvärdesförluster kan undvikas.

– Just nu kan virket gå in i ordinarie sortiment. Ju längre fram på säsongen, desto större risk för nedklassning till en lägre virkeskvalitet. Att reagera tidigt på barkborreangrepp räddar virkesvärden, säger Pontus Larsson.

Viktigt att prioritera skadad skog

Coronapandemin har lett till produktionsbegränsningar i skogsindustrin och det är därför bra att prioritera hantering av skadad skog, menar Pontus Larsson.

– Den osäkerhet som uppstår på grund av länder i karantän och stängda gränser påverkar virkesflödena och produktionen av papper och trävaror. För att vara proaktiva och anpassa oss till det osäkra läget har vi i Skogssällskapet sänkt våra virkeslager i skog och vid väg. Det gör att vi kan prioritera avverkning av skadad skog och se till att virket kommer in till industrin snabbt.

Text: Malin von Essen

Att leta efter nyangripna träd efter svärmningen:

  • Sök efter borrmjöl på liggande solexponerade stammar och vid stambasen på stående träd. Du kan också se gnagmjöl i fickor i trädets bark.
  • Titta efter kåda som granen försvarat sig med. Det blir som tårar på stammen.
  • Torra gröna barr på marken som granen har tappat kan vara tecken på angrepp.
  • Titta efter avfläkt bark högt uppe på stammarna, under den fortfarande gröna kronan.
  • Där barken fallit av kan du titta efter granbarkborrens modergångar, ofta har de näbbspår av hackspett.
  • Ta bort träd som är nyangripna och har mycket bark kvar. Då får du bort granbarkborrar ur skogen. Lämna kvar alla andra döda träd till hackspettar och andra djur.
Stoppa borrarna

Samverkan ska stoppa granbarkborren

Stoppa borrarna är ett samverkansprojekt mellan myndigheter, företag och organisationer i södra och mellersta Sverige som syftar till att begränsa angreppen och skadorna av granbarkborre. Projektet startade i slutet av 2018 efter den torra sommaren som gjorde att granbarkborreangreppen ökade i södra Sverige. Skadorna fördubblades under 2019 och spred sig norrut i landet. Projektet leds av Skogsstyrelsen och omfattar från och med 2020 ett 20-tal myndigheter, företag och organisationer i både Götaland och Svealand. Målet är att:

  • Sprida kunskap om granbarkborren till skogsbruket och skogsägare
  • Bekämpa skadeinsekten med gemensamma resurser
  • Effektivisera logistiken inom skogsbruket vad gäller exempelvis transporter av virke
  • Övervaka och inventera angrepp och skador av granbarkborren

Stoppa borrarna pågår fram till och med 2022. Skogssällskapet deltar i projektet.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.