Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Virkeskrönika: Pandemi som blev till sågverks­eufori

Skogsväg. Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

För exakt ett år sedan var kalendern bokad med fysiska möten och resor, budgetar riggade och ytterligare ett spännande år låg framför oss. 2020 visade sig bli extremt spännande – men även skrämmande och annorlunda. När pandemin eskalerade under senare delen av första kvartalet såg det dystert ut, framförallt för de sågade trävarorna. Detta fick en oväntad vändning när efterfrågan steg dramatiskt under andra kvartalet. När fler tvingades till hemarbete och sommarens resor blev inställda ökade intresset för att renovera och bygga hemma. Inte minst märktes detta på de tryckimpregnerade furusortimenten och bygghandeln runt om i Europa gick som tåget.

Den starka efterfrågan på sågade trävaror, och rekordhöga priser på dessa, har medfört att produktionen går för fullt. Under våren var det extremt bra förutsättningar för sågverk som exporterade trävaror till USA, något som också var lyckosamt ur ett skogsägarperspektiv då det i många fall går att använda barkborreskadat timmer till produkterna som säljs på denna marknad.

För oberoende av den pågående pandemin så har ju granbarkborren fortsatt sin framfart, och lett till mer eller mindre tvingande avverkningar från skogsägare som vill rädda virkesvärden i sin skog. Nu visar en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet att vi troligen får en minskning av skadorna under 2021 , vilket vi hoppas stämmer.

Under senare delen av 2020 ledde den starka efterfrågan på timmer till prishöjningar, som gör att priserna på timmer nu närmar sig 2018 års höga nivåer.

Tyvärr var det inte alla skogsprodukter som fick samma positiva vändning som timret under 2020. Producenterna av tryck- och tidningspapper blev de stora förlorarna, när lock-down och minskat resande gjorde att försäljningen av tidningar och magasin sjönk drastiskt. Det här är förvisso ingen ny trend, men under pandemin eskalerade nedgången och man pratade om en minskning med upp till 30 % under andra kvartalet 2020. Som en effekt av detta beslutade ett antal bruk att lägga ned sin papperstillverkning. SCA i Ortviken la ner, Stora Enso stänger en pappersmaskin i Hylte, UPM stänger ett av sina bruk i Finland – för att nämna några.

Produkter som går till förpackningar och kartong har inte drabbats lika hårt, i och med att handeln över nätet har ökat under pandemin. Det här speglades i att bland annat SCA annonserade en höjning av priset på kraftliner med 50 Euro/ton och Södra annonserade en höjning av priset på sin långfibriga marknadsmassa NBSK (Northern Bleached Softwood Kraft) till 960 dollar/ton under senare delen av året. Samtidigt har den svenska kronan försvagats, vilket tar bort lite av effekten av prishöjningen här i Sverige.

Under stor del av 2020 har vi haft en sortimentsobalans på marknaden som en effekt av den starka efterfrågan på timmer. Lagren av massaved och bränsleved fortsätter att vara stora. Att 2020 blev ett varmt år, med låga elpriser, bidrog till höga lager av bränsle- och biprodukter från sågverk (flis, spån, bark mm).

Skogen och skogsbruket är i beroende av en fungerade industri, och marknaden styr i mångt och mycket avsättningen. Men råvaran växer oberoende av konjunktur eller pandemier.

Nu går vi in i 2021 – mot ljusare, vaccinerade tider. I april 2020 skrev jag i min virkeskrönika att ljuset i tunneln, som vi såg i början av 2020, visade sig vara det mötande coronatåget. Nu hoppas jag helhjärtat att det är ljuset efter pandemin som vi skymtar.

Pontus Larsson

Affärsområdeschef Sverige och Virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.