Skogsägarskolan om skogs­försäkringar

Granskog. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Fler skogsbränder, hårda stormar och ökade problem med angrepp av skadeinsekter gör att fler skogsägare inser vikten av att försäkra sin skog. Men hur fungerar en skogsförsäkring, vad skyddar den mot och hur mycket ersättning kan du få? Skogssäll­skapets Carl Henrik Ahlbäck guidar dig rätt i försäkringsdjungeln.

Carl Henrik Ahlbäck

Carl Henrik Ahlbäck

Carl Henrik Ahlbäck är skogsförvaltare och är utbildad jägmästare och civilekonom med en bakgrund som säljare av skogs- och lantbruksförsäkringar. Han förklarar att en skogs­försäkring ofta är en tilläggs­försäkring till en gårds- eller lantbruksförsäkring. I de flesta fall innehåller gårds- och lantbruksförsäkringar ett grundläggande ansvars- och rättskydd, något som du som äger skog behöver.

– Ansvarsförsäkringen går in när du orsakar en skada som skogsägare och blir krävd på skadestånd. Rättsskyddsförsäkringen hjälper dig vid en tvist, förklarar Carl Henrik.

– Din gårds- eller lantbruksförsäkring skyddar byggnader och lösöre, som motorsågar och röjsågar vid bränder och stormar. En skogsförsäkring ger däremot ersättning vid skador som uppstår på själva skogen.

Finns det olika typer av skogsförsäkringar?

– Alla försäkringsbolag har sina egna varianter och villkor. Generellt kan man säga att det finns en billigare variant, som enbart ersätter brandskador, och en dyrare variant som är mer heltäckande och ersätter fler skadehändelser.

Vanligast med skydd mot brand

Olika försäkringar ger alltså olika nivåer av skydd. Enligt Carl Henrik har i princip alla skogsägare skydd mot brand, men det går även att skydda sig mot storm, snöbrott, insektsangrepp, svampangrepp och skador på föryngringar. Skador på föryngringar innebär skador orsakade av torka, frost, svamp, sork, insekter och tjäder. Det är dessutom möjligt att skydda sig mot så kallad plötslig oförutsedd händelse, till exempel viltskador. Har du anställda som hjälper dig med skogsbruket? Det kan vara bra att komma ihåg att personförsäkringar oftast inte ingår i en skogsförsäkring, det måste tecknas separat.

Vad är det viktigaste att försäkra sig mot?

– Det absolut viktigaste är att du har grundskyddet som företagare, med en ansvarsförsäkring. För äger du skog är du trots allt företagare. Det är också viktigt att försäkringen omfattar skogsbrand eftersom det blir så stora skador om det väl brinner.

Kostnader och ersättning

Vad en skogsförsäkring kostar varierar mellan försäkringsbolagen och grundar sig i villkoren. Men de senaste årens förändrade klimat med värmeböljor, torka och ett ökat antal stormar har lett till prishöjningar.

– Jag tror att fler kommer att känna behovet av en försäkring. Skador har blivit vanligare, men samtidigt stiger premien. Det är hela tiden en bedömning av vad du är villig att betala för en försäkring kontra risken.

Likt premiekostnaden varierar även det ersättnings­belopp du kan få för en skada. Om du har en misstänkt skada ska du kontakta ditt försäkringsbolag och göra en
skadeanmälan. Försäkringsbolaget gör en bedömning av skadan och hur stort det eventuella ersättningsbeloppet är, något som styrs av försäkringsvillkoren.

Olika skador ger olika ersättning, och försäkringsbolagen
kan använda sig av olika metoder för att bedöma skadan.

– Vid till exempel en stormskada gör vissa försäkringsbolag en fältmässig bedömning av skadan utifrån hur stor virkesvolym som kan ha ramlat i stormen. Andra går på mätbesked från industri eller skördarmätningen, säger Carl Henrik Ahlbäck.

Text: Elsa Sjögren

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.