Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Avverkning & virke

#Avverkning & virke

Här har vi samlat artiklar och annat material som handlar om avverkning och virke. För många markägare är avverkningen det tillfälle då åratal av skötsel får sin utdelning.

I Sverige är slutavverkning enligt trakthyggesbruk fortfarande den vanligaste formen av avverkning, men hyggesfria skötselmetoder
blir allt vanligare. En slutavverkning kan ge stora intäkter, men det är samtidigt viktigt att avverkningen verkligen görs efter skogsägarens mål – så att nästa generation träd växer upp med de förutsättningar som markägaren vill.

Om markägaren istället har valt en hyggesfri skötselmetod för sin skog kan avverkningen till exempel göras som en plockhuggning, där enskilda träd tas ut, eller genom luckhuggning – som är betydligt mindre än ett hygge.

För att en avverkning ska vara hållbar är teknik och skonsamhet viktiga frågor. Vilka maskiner används, och hur planeras avverkningen i skogen? Hur är markens bärighet, både på platsen generellt och under de rådande väder­förhållandena? Att undvika körskador är en viktig fråga inom skogsbruket, och här är både nya tekniska hjälpmedel – som markfuktighetskartor – och utbildning av maskinförarna centralt.

När träden väl är avverkade ska virket tas omhand. Toppar
och grenar blir ofta bioenergi, medan timret går till sågverk. Här är forskning och produktutveckling viktiga delar i att stärka skogens roll som en klimatsmart resurs med utvecklingen av biobränslen, spännande nya material och trä som ersättning för exempelvis betong.

Artiklar & reportage

 1. Göran Persson spår prisras på skogsfastigheter

  Skogssektorn står inför ett paradigmskifte, menade Göran Persson när han inledningstalade på Skogssällskapets jubileumsexkursion. – Just nu är mjölken i kris. Framöver kan det bli en skogskris också, sa förre statsministern.

 2. Virkeskrönikan: Stark kronkurs på gott och ont

  Stark kronkurs är ofta bra – men för svensk skogsindustri blir det kämpigare. Den har ingen valutafördel på en tuff exportmarknad, där endast Nordafrika och Asien ångat på med ökande importvolymer.

 3. Laser- och skördardata: Revolution i skogen

  Laserdata som kalibrerats med skördardata är en revolutionerande teknik, som på sikt kan spara stora pengar åt dig som är skogsägare.

 4. Äntligen koll på gallringen

  En ny teknik för att följa upp gallringsarbetet lanseras av Skogforsk. Det kan underlätta och sänka kostnaderna för uppföljningen av mycket stora arealer gallringsskog och är en efterlängtad nyhet, finansierad av Skogssällskapets forskningspengar.

 5. Peak cotton öppnar för svensk skog

  En miljöförstörande bomullsproduktion som slagit i taket. Rusande olje- och bomullspriser. Det är bakgrunden till det ökande intresset för att omvandla svensk skog till textil. Och den nya marknaden växer snabbt.

 6. Grönt kol sätter värde på groten

  Norrlandsföretaget BioEndev AB rostar flis från grenar och toppar till "grönt kol" – ett lätt och vattenavvisande energisortiment med samma energitäthet som stenkol. Den här produkten kan öppna en lönsam marknad för ”glesbygds-grot” i storstadsregionerna

 7. Bästa receptet när skogsbränslet blir hetare: Traditionellt skogsbruk

  Fortsätt producera massaved och timmer. Det är bästa rådet till skogsägaren – trots att den globala omorienteringen mot klimatsmarta energikällor öppnar nya affärsmöjligheter.

 8. Biobränsle

  Det kan vara värt att komma ihåg att skogen gör ungefär samma jobb som solpanelerna, om än med lägre verkningsgrad, men i stället på ofantliga arealer.

 9. Skogsländer mot kol-länder i EU

  Skogsländer står mot kol-länder när det gäller hållbarhetskriterier för fasta bränslen. EU:s kommande förslag i frågan har fått Sverige och flera andra ”skogsländer” att skriva ett gemensamt brev till kommissionen där de propagerar för att slippa

 10. Virkeskrönikan: Ny kris – nytt läge

  Finansoron över Greklands, Italiens och Spaniens läge och den medföljande eurokrisen fortsätter att tynga marknaden. Vid förra krisen var marknadsläget helt annat än i dag.