Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Avverkning & virke

#Avverkning & virke

Här har vi samlat artiklar och annat material som handlar om avverkning och virke. För många markägare är avverkningen det tillfälle då åratal av skötsel får sin utdelning.

I Sverige är slutavverkning enligt trakthyggesbruk fortfarande den vanligaste formen av avverkning, men hyggesfria skötselmetoder
blir allt vanligare. En slutavverkning kan ge stora intäkter, men det är samtidigt viktigt att avverkningen verkligen görs efter skogsägarens mål – så att nästa generation träd växer upp med de förutsättningar som markägaren vill.

Om markägaren istället har valt en hyggesfri skötselmetod för sin skog kan avverkningen till exempel göras som en plockhuggning, där enskilda träd tas ut, eller genom luckhuggning – som är betydligt mindre än ett hygge.

För att en avverkning ska vara hållbar är teknik och skonsamhet viktiga frågor. Vilka maskiner används, och hur planeras avverkningen i skogen? Hur är markens bärighet, både på platsen generellt och under de rådande väder­förhållandena? Att undvika körskador är en viktig fråga inom skogsbruket, och här är både nya tekniska hjälpmedel – som markfuktighetskartor – och utbildning av maskinförarna centralt.

När träden väl är avverkade ska virket tas omhand. Toppar
och grenar blir ofta bioenergi, medan timret går till sågverk. Här är forskning och produktutveckling viktiga delar i att stärka skogens roll som en klimatsmart resurs med utvecklingen av biobränslen, spännande nya material och trä som ersättning för exempelvis betong.

Artiklar & reportage

 1. Virkeskrönikan: Upp som en sol...

  Vi har upplevt en timmerhöst som de flesta för ett halvår sedan inte trodde var möjlig. Återhämtningen gick snabbt, men någon form av rekyl måste nästan komma när vi gått från produktionsstopp till rekordpriser på åtta månader. Och nu hårdnar

 2. Stora sågverk måste bli lika duktiga som de små

  I somras blev Kent Torwald utknuffad från Setra där han var en av de mäktigaste i Sågverkssverige. I dag är han en ”fri” man. Det gör att han numera tillåter sig säga det som de flesta i skogsbranschen vet, men som de talar tyst om.

 3. Kamp mot biobränslet

  Storbritannien tvingas “ödelägga jordens lungor för att mätta sin hunger efter virke att elda i nya värmeverk”. Det skriver den engelska tidningen Times. Men bakom budskapet anar man protektionistiska lobbyister från såväl den engelska brunkolsbranschen

 4. Sverige världsledande på pellets

  En femtedel av världens träpellets bränns i Sverige. Det gör Sverige till världsledande konsument av träpellets, rapporterar amerikanska konsultfirman Wood Resources International LLC i sin senaste rapport.

 5. Priset avgör: Energi eller massaved?

  I brytningen mellan en ny, omogen bränslemarknad och en lite skakig massavedsmarknad uppfinns nya virkessortiment. I Sörmland gallrar Sporren Skogsentreprenad åt Skogssällskapets kunder och där faller en välkvistad bränsleved – som även är en slarvkvistad

 6. Nya biobränslebaserade Igelstaverket blir - Störst i världen

  Söderenergi satsar 2,5 miljarder kronor på Igelstaverket i Södertälje. I full drift kommer det att förbruka 700 000 m3fub om året. Därmed blir det ett av världens två största biokraftvärmeverk. 2010 drar det igång med full effekt.

 7. Virkeskrönikan: Risk för rekyl

  Virkeskonjunkturen ser snabbt ljusare ut. Redan finns ett sug i omvärlden efter den allt billigare svenska veden. I Baltikum rusar massavedspriserna rekordsnabbt uppåt och timret på kontinenten betalas mycket bra. Dessutom ligger biobränsle från skogen på

 8. Virkeskrönikan: Kursändring på timmer - biobränslet håller ställningarna

  Timret får ett uppsving medan massavedspriset ligger kvar på pressade nivåer. Samma massaved är värd 500 kronor i värmeverkens bränslepanna!

 9. En massa ved

  – Massaved? Nej, men en massa ved! Lennart Jansson, Skogssällskapets produktionsledare i Jönköping, klappar kärleksfullt på traven som ser ut som massaved. Men den här veden ska bli pellets – och det är i dag bättre betalt än massaved.

 10. Rik på röjning

  Skogsbränslepriserna stiger. Nu får du minst lika mycket för bränslet som för massaveden. Och säljer du skogsbränsle blir även de klena stammarna värda pengar. Det öppnar också för andra sätt att sköta skogen. I Hälsingland testas en energirik och