Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Avverkning & virke

#Avverkning & virke

Här har vi samlat artiklar och annat material som handlar om avverkning och virke. För många markägare är avverkningen det tillfälle då åratal av skötsel får sin utdelning.

I Sverige är slutavverkning enligt trakthyggesbruk fortfarande den vanligaste formen av avverkning, men hyggesfria skötselmetoder
blir allt vanligare. En slutavverkning kan ge stora intäkter, men det är samtidigt viktigt att avverkningen verkligen görs efter skogsägarens mål – så att nästa generation träd växer upp med de förutsättningar som markägaren vill.

Om markägaren istället har valt en hyggesfri skötselmetod för sin skog kan avverkningen till exempel göras som en plockhuggning, där enskilda träd tas ut, eller genom luckhuggning – som är betydligt mindre än ett hygge.

För att en avverkning ska vara hållbar är teknik och skonsamhet viktiga frågor. Vilka maskiner används, och hur planeras avverkningen i skogen? Hur är markens bärighet, både på platsen generellt och under de rådande väder­förhållandena? Att undvika körskador är en viktig fråga inom skogsbruket, och här är både nya tekniska hjälpmedel – som markfuktighetskartor – och utbildning av maskinförarna centralt.

När träden väl är avverkade ska virket tas omhand. Toppar
och grenar blir ofta bioenergi, medan timret går till sågverk. Här är forskning och produktutveckling viktiga delar i att stärka skogens roll som en klimatsmart resurs med utvecklingen av biobränslen, spännande nya material och trä som ersättning för exempelvis betong.

Artiklar & reportage

 1. Virkeskrönikan: Stabilt – men ändå osäkert

  Råvarumarknaden har varit ganska stabil det senaste halvåret. Marknaden för skogsindustrins produkter är däremot inte lika stabil. Många faktorer påverkar, och vilka som påverkar mest är svårt att avgöra.

 2. Skogspris till Leif Jougda

  Föreningen Skogen har i år delat ut Greve Carl Bernadottes skogspris till Leif Jougda, specialist på frågor om skogsbruk och rennäring hos Skogsstyrelsen.

 3. USA ökar pelletexporten

  För tolfte kvartalet i rad ökar pelletexporten från USA till Europa. Fjärde kvartalet 2014 nåddes rekordnivån 1,1 miljoner ton.

 4. Minskad gallring blir kostsam

  Gallringarna i mellansverige har minskat med 20 procent på två år. Orsaken är bland annat låga massavedspriser, skriver nättidningen ATL.

 5. Ny bok: Svensk sågverksnäring 1850–2010

  En praktfull bok, om den svenska sågverksnäringens historia 1850–2010, har nyligen kommit ut.

 6. Apple köper 36 000 hektar skog

  Tanken är att kunna framställa ekovänliga pappers- och förpackningsprodukter på ett hållbart sätt.

 7. Virkeskrönikan: Dollarkursen spelar fortfarande huvudrollen

  Pressade pappersbruk, sågverk som ser både ljus och mörker, och massa- och kartongbruk som drar stor nytta av dollarkursen. Det får återverkningar på rundvirkesmarknaden, som går för högtryck i Sverige. Nu kan vi hoppas på en vårrush för trävarumarknaden.

 8. Upplagt för bättre gallring

  Genom automatisk gallringsuppföljning kan skördaren beskriva den skog som står kvar efter avverkning. Nyckeln är information om de träd som redan har avverkats. Vinsterna är flera, bland annat att föraren kan få direkt återkoppling på gallringsstyrkan och

 9. Premiär för ny skotargrip

  Den nya sortimentsgripen kan bli en stor innovation när det gäller skogsmaskinernas kranarbete.

 10. Teknikutveckling - en överlevnadsfråga

  – All utveckling i skogsbranschen måste bygga på lönsamhet – för skogsägare, entreprenörer och virkesköpare. Och de som tjänar mest på utvecklingen behöver ta störst ansvar, säger Magnus Thor, forskningschef på Skogforsk.