Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Politik & samhälle

#Politik & samhälle

Skogen täcker omkring 70 procent av Sverige och skogsindustrin är en av Sveriges största industrier. Så nog är skogen en viktig resurs för hela samhället. 

Vilka beslut som fattas och hur opinionen förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor, för att det ska finnas förutsättningar för en hållbar utveckling i skogen.

Här samlar vi artiklar som handlar om politik och myndighetsbeslut som berör skogen och skogsbruket. Här finns också artiklar som lyfter skogsbruket ur ett samhällsperspektiv.

Artiklar & reportage

 1. Utökat skydd av skogsmark

  I början av mars beslutade regeringen om nya etappmål inom miljömålssystemet. Det innebär bland annat att det formella skyddet av skogsmark utökas med cirka 150 000 hektar.

 2. 40 år med Skogen i skolan

  Under fyra decennier har Skogen i skolan utbildat svenska grundskollärare och elever om skog och skogsindustri. Den femte november firade organisationen 40-årsjubileum med mingel, föredrag och tårta i Skogens hus på Skansen.

 3. Viss enighet om miljöhänsyn

  Skogsstyrelsen, skogsägarföreningarna, skogsbolagen och ett antal ideella organisationer är nu överens om vad som är god miljöhänsyn i skogen.

 4. Grönt kol kan bli rena guldet

  I Umeå bygger nu företaget BioEndev en industrianläggning som ska producera så kallat grönt kol, en produkt som som framställs genom att man rostar, eller torrifierar, trä.

 5. Trycket ökar på skogsägarna

  Staten fortsätter att underfinansiera skyddet av skog med höga naturvärden. Ointresset från regeringen ökar nu pressen på skogsägarna att frivilligt skydda mera skog för att nå riksdagens miljömål Levande skogar. Men då måste skyddet redovisas.

 6. Miljömålsberedningen om skogsbrukets miljöhänsyn: Inga regler om ansvar

  Lagom till midsommar kom Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om skydd av skogar och om miljöhänsyn i skogsbruket. I beredningen har det varit intensiv debatt om framför allt skyddet av skog och hur skogsbruket ska visa miljöhänsyn, berättar

 7. Nationellt skogsprogram kräver bred förankring

  Regeringen vill skapa ett nationellt skogsprogram för Sverige. – En verkligt god idé, säger Skogssällskapets vd Svante Scherman. Men utan en bred förankring – utanför de traditionella aktörerna i skogsnäringen – riskerar programmet att bli verkningslöst.

 8. Fem åsikter om svenskt skogsprogram

  Vi frågar företrädare för skogsnäringen och naturvården vad de tycker om ett svenskt skogsprogram.

 9. Minerallagen – ännu en ojämlik lag

  De kan ta din mark, öppna en gruva och betala dig 1,5 promille av värdet på mineralen de bryter varje år. Det kan i bästa fall bli mycket pengar – men fastigheten kan du i praktiken glömma.

 10. Göran Persson spår prisras på skogsfastigheter

  Skogssektorn står inför ett paradigmskifte, menade Göran Persson när han inledningstalade på Skogssällskapets jubileumsexkursion. – Just nu är mjölken i kris. Framöver kan det bli en skogskris också, sa förre statsministern.