Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Politik & samhälle

#Politik & samhälle

Skogen täcker omkring 70 procent av Sverige och skogsindustrin är en av Sveriges största industrier. Så nog är skogen en viktig resurs för hela samhället. 

Vilka beslut som fattas och hur opinionen förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor, för att det ska finnas förutsättningar för en hållbar utveckling i skogen.

Här samlar vi artiklar som handlar om politik och myndighetsbeslut som berör skogen och skogsbruket. Här finns också artiklar som lyfter skogsbruket ur ett samhällsperspektiv.

Artiklar & reportage

 1. Den svenska modellen: Jakt för alla

  Jakten i Sverige är i dag inte ett överklassnöje utan något som bedrivs i alla socialgrupper till skillnad från länder som exempelvis Tyskland, Belgien och Holland.

 2. 100 år sedan Edwin Ohlsson skrev skogshistoria

  Träpatronen Edwin Ohlsson reste ofta med tåg mellan Småland och Göteborg. Från tågfönstret såg han kalmarker, ljunghedar och mossar breda ut sig där det förr vuxit skog. Något måste göras åt eländet. Edwin Ohlsson gjorde det. 1912 grundade han

 3. Mer skog än någonsin

  De senaste 100 åren har varit omvälvande för det svenska skogsbruket. Från kraftigt misskötta skogar i hela landet till dagens rekordstora tillgång på skog. Vi tittar i backspegeln och berättar om vägen fram mot ett produktivt och miljömedvetet skogsbruk.

 4. Grönt kol sätter värde på groten

  Norrlandsföretaget BioEndev AB rostar flis från grenar och toppar till "grönt kol" – ett lätt och vattenavvisande energisortiment med samma energitäthet som stenkol. Den här produkten kan öppna en lönsam marknad för ”glesbygds-grot” i storstadsregionerna

 5. Bästa receptet när skogsbränslet blir hetare: Traditionellt skogsbruk

  Fortsätt producera massaved och timmer. Det är bästa rådet till skogsägaren – trots att den globala omorienteringen mot klimatsmarta energikällor öppnar nya affärsmöjligheter.

 6. Biobränsle

  Det kan vara värt att komma ihåg att skogen gör ungefär samma jobb som solpanelerna, om än med lägre verkningsgrad, men i stället på ofantliga arealer.

 7. Skogsländer mot kol-länder i EU

  Skogsländer står mot kol-länder när det gäller hållbarhetskriterier för fasta bränslen. EU:s kommande förslag i frågan har fått Sverige och flera andra ”skogsländer” att skriva ett gemensamt brev till kommissionen där de propagerar för att slippa

 8. Höj fastighetens värde med contorta

  Erik Svensson är skogsförvaltare på Skogssällskapet i Jämtland. Han har goda erfarenheter av den amerikanska tallen, är imponerad av dess höga tillväxt och tvekar inte att rekommendera trädet till sina kunder.

 9. Allemansrätten: Skadeersättningar ska minska konflikterna

  Allemansrätten bör även gälla för kommersiella aktörer. Det menar Naturvårdsverkets utredning om allemansrätten. Utredarna vill dock införa en markskadeersättning för företag som utnyttjar allemansrätten i sin verksamhet.

 10. Anna-Stina Nordmark råder kvinnor att ta eget ansvar för skogen

  – Delegera inte bort ansvaret för skogen. Det rådet ger skogsägaren och styrelseproffset Anna-Stina Nordmark till skogsägande kvinnor. – Att vara ett manligt muskelpaket är inte längre ett inträdeskrav för att vara skogsägare. Det är en av många myter som