Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Rekreation & upplevelser

#Rekreation & upplevelser

Sverige består till 70 procent av skog, så när vi svenskar går utanför dörren är chansen stor att det är just i en skog vi hamnar. Tack vare allemansrätten har vi i Sverige dessutom möjlighet att röra oss fritt i skog och mark på ett sätt som är unikt i världen.

Att skogen är en viktig plats för rekreation och upplevelser är inget nytt, men i dag diskuteras allt mer vilken positiv inverkan skogen har på oss människor. Skogen som en plats för åter­hämtning från bland annat stressjukdomar har uppmärksammats, och år 2017 kom skogsbad in som nyord på Språkrådets lista.

I den offentligt ägda skogen är skogen som plats för rekreation och upplevelser viktig. Den lokala skogen är en resurs för invånarnas folkhälsa och används ofta såväl av ideella föreningar som för kommersiell naturturism. För att göra en skog mer rekreations­vänlig, och skapa större upplevelsevärden, behöver skogsskötseln anpassas efter dessa mål. Här blir skogens estetiska värden viktigare, något som ofta kombineras med högre ambitioner för naturvården. Dessutom är tillgänglighet en viktig fråga – med ordentliga stigar, god sikt runt motionsspår för ökad trygghet, och skyltning så att besökaren hittar rätt.

Artiklar & reportage

 1. 7 Säkra och goda svampar

  Det var mormor som var vägvisaren i skogen och jag var fyra år... Jens Linder, kock, kokboksförfattare och matskribent på Dagens Nyheter.

 2. Samråd löser konflikter kring tätortsskogarna

  – Jag har inte ångrat en dag att vi tog hjälp av SLU och Skogssällskapet, säger Maj-Britt Alm, planläggare på Vänersborgs kommun. Istället för fastlåsta positioner kring kommunens utbyggnadsplaner vid en tätortsskog i Vänersborg blev Mariedal Östra ett

 3. Svamplycka

  När man får följa med ut och plocka svamp som liten och känna det oändliga djupet i en skog, spännande, nyfiket, inbjudande – då blir man svampskogen trogen resten av livet. Jens Linder, kock och kokboksförfattare och dessutom matskribent på Dagens

 4. Traditionellt skogsbruk blir ekologisk park

  För Nordens Ark är det ett naturligt steg att skapa en ekopark av hela sitt stora markinnehav. – Dels återskapar vi livsviktiga biotoper för hotade djurarter där de kan trivas och föröka sig. Dels blir vi en modellverksamhet som testar oss fram till de

 5. Författaren Thomas Tidholm ryter till: "Skogsbruket har förlorat all rimlighet"

  Skogsbruket är ingen snäll, samhällsnyttig välståndsmotor, enligt författaren Thomas Tidholm. – Nej tvärtom, säger han. Skogsbruket är sinnebilden för den aningslösa girigheten!

 6. Tvärnit för älgutredningen - Bröt mot grundlagen

  Landshövding Maria Norrfalks älgutredning kom förra sommaren. Nu skulle det bli ordning och reda i skogen. Efter en remissrunda var propositionen planerad till mars 2010. Men de föreslagna ändringarna av jaktlagen hade ett fel. De bröt mot Sveriges

 7. Majbock på indiskt vis

  Rådjur jagas och tillagas även i Asien. Till och med i det vegetariskt präglade Indien äter man klövvilt. När jakten på majbock nu står för dörren bjuder vi på två exotiskt indiska alternativ till rådjurssteken.

 8. Älg - Åtta sorter regerar världens skogar

  Ingen tvekan om att älgen är kung i den svenska skogen. Men i jämförelse med älgar i andra världsdelar är den inte så stor. Den svenska älgen kommer först på sjätte plats av åtta.

 9. Björnjakten öppnade macken

  Det är trastarnas tjafs som får mig att sakta vrida på huvudet. Där står han, i en meterbred lucka mellan träden på andra sidan ravinen. Kolsvart, stilla. Fokus på mig, vinden i nosen.

 10. Att tälta i skogen

  ”Ut i skogen ska vi gå”, sjöng Povel Ramel, och samma sak sjöng mamma och pappa när de tvingade med sig sönerna på norrländska bärplockningsturer eller meningslös murkeljakt där man traskade kilometervis längs oländiga föryngringsytor och sedan (i bästa

Våra tjänster inom Rekreation & upplevelser

Våra egna fastigheter där vi arbetar mycket med Rekreation & upplevelser