Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Rekreation & upplevelser

#Rekreation & upplevelser

Sverige består till 70 procent av skog, så när vi svenskar går utanför dörren är chansen stor att det är just i en skog vi hamnar. Tack vare allemansrätten har vi i Sverige dessutom möjlighet att röra oss fritt i skog och mark på ett sätt som är unikt i världen.

Att skogen är en viktig plats för rekreation och upplevelser är inget nytt, men i dag diskuteras allt mer vilken positiv inverkan skogen har på oss människor. Skogen som en plats för åter­hämtning från bland annat stressjukdomar har uppmärksammats, och år 2017 kom skogsbad in som nyord på Språkrådets lista.

I den offentligt ägda skogen är skogen som plats för rekreation och upplevelser viktig. Den lokala skogen är en resurs för invånarnas folkhälsa och används ofta såväl av ideella föreningar som för kommersiell naturturism. För att göra en skog mer rekreations­vänlig, och skapa större upplevelsevärden, behöver skogsskötseln anpassas efter dessa mål. Här blir skogens estetiska värden viktigare, något som ofta kombineras med högre ambitioner för naturvården. Dessutom är tillgänglighet en viktig fråga – med ordentliga stigar, god sikt runt motionsspår för ökad trygghet, och skyltning så att besökaren hittar rätt.

Artiklar & reportage

 1. Älgjakt under parningssäsongen

  Jakttiden för älg i södra Sverige sammanfaller till stor del med älgarnas parningssäsong. Det visar en avhandling av Jonas Malmsten, biträdande statsveterinär på SVA.

 2. Jakt och vindkraft i fokus - men glöm inte tillväxten

  Gunnar Gustafsson har långt gångna planer på att anlägga en av Sveriges största vindkraftparker, och han stortrivs med att jaga älg på egna marker. Sedan 1988 driver han fastighetsbolaget GHG Bostäder AB. Pengarna han tjänat på fastigheter har han

 3. Forskaren Erland Mårald vill ha fler idéer och vidare perspektiv

  Dagens svenska skogar skapades för fyra, fem, sex generationer sedan. Målet var ett, oomtvistat och tydligt: hög skogsproduktion som skulle skapa tillväxt och välfärd. "Men med fler idéer om handlingsalternativen då hade vi haft en större skoglig bredd i

 4. En gigantisk minnesförlust

  I den här kortessän skriver författaren och debattören Göran Greider om ett kollektivt minne av skogen, den riktiga skogen, urskogen, som vi förträngt och tappat bort. Men tiderna vänder, just nu, menar han. Förr löd frågan: Vad kan vi göra med skogen,

 5. Lär av skogen och i skogen

  Skogen i skolan samarbetar med lärarna för att lära barn om skog och skogsbruk i 1025 skolskogar. Vi frågar verksamhetsledaren Åsa Godeau hur Skogen i Skolan sprider skogskunskap.

 6. Barnens skog är både rolig och farlig: Vad som helst kan hända

  För barnen är skogen rolig och spännande. Eller bara läskig. För några är den helt främmande och okänd. Vi följer med eleverna på Frestaskolan i Upplands Väsby ut till deras skolskog. Trots småkallt väder är det aktivitet och god stämning, och vi får höra

 7. Klok kommunal skogspolitik

  I Arvika har politikerna gjort sin hemläxa och beslutat om en långsiktig strategi för förvaltningen av kommunens cirka 2 000 hektar skogsmark. Resultatet blir både mer rekreationsvänliga skogar och bättre skogsekonomi.

 8. Naturturism och skogsbruk i symbios

  Ett orört skogsområde är Dalagårds största tillgång. – Men utan ett lönsamt skogsbruk blir det omöjligt att skapa en levande landsbygd, säger ägaren Leif Öster.

 9. Miljömålsberedningen om skogsbrukets miljöhänsyn: Inga regler om ansvar

  Lagom till midsommar kom Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om skydd av skogar och om miljöhänsyn i skogsbruket. I beredningen har det varit intensiv debatt om framför allt skyddet av skog och hur skogsbruket ska visa miljöhänsyn, berättar

 10. Gammal åker blev vacker fågelsjö

  Lars Olsson har en jordbruksfastighet på Gräsö, vid norra Roslagens kust strax utanför Öregrund. 2007 lyssnade han på ett föredrag av Carl Pfeiff och blev inspirerad att anlägga en damm på markerna.

Våra tjänster inom Rekreation & upplevelser

Våra egna fastigheter där vi arbetar mycket med Rekreation & upplevelser