Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Rekreation & upplevelser

#Rekreation & upplevelser

Sverige består till 70 procent av skog, så när vi svenskar går utanför dörren är chansen stor att det är just i en skog vi hamnar. Tack vare allemansrätten har vi i Sverige dessutom möjlighet att röra oss fritt i skog och mark på ett sätt som är unikt i världen.

Att skogen är en viktig plats för rekreation och upplevelser är inget nytt, men i dag diskuteras allt mer vilken positiv inverkan skogen har på oss människor. Skogen som en plats för åter­hämtning från bland annat stressjukdomar har uppmärksammats, och år 2017 kom skogsbad in som nyord på Språkrådets lista.

I den offentligt ägda skogen är skogen som plats för rekreation och upplevelser viktig. Den lokala skogen är en resurs för invånarnas folkhälsa och används ofta såväl av ideella föreningar som för kommersiell naturturism. För att göra en skog mer rekreations­vänlig, och skapa större upplevelsevärden, behöver skogsskötseln anpassas efter dessa mål. Här blir skogens estetiska värden viktigare, något som ofta kombineras med högre ambitioner för naturvården. Dessutom är tillgänglighet en viktig fråga – med ordentliga stigar, god sikt runt motionsspår för ökad trygghet, och skyltning så att besökaren hittar rätt.

Artiklar & reportage

 1. Skogsbruket på Selesjö i Östergötland: En riktigt klok kombo

  Ett unikt projekt på Skogssällskapets fastighet Selesjö i Östergötland visar hur man framgångsrikt kombinerar kommersiellt skogsbruk med viltvård, naturvård och jakt. Åtgärderna borde kunna inspirera många skogsägare till liknande satsningar.

 2. "Lyft fram skogsfrågorna i kommunerna"

  Många kommuner i Sverige skulle tjäna mycket på att prioritera skogsförvaltningen och skapa tydligare mål för den. Det visar Malin Sääf i sitt examensarbete vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

 3. Helena Jansson: "Här trivs jag allra bäst!"

  Som Sveriges främsta orienterare är skogen hennes arena och arbetsplats. Men skogen är så mycket mer för Helena Jansson. – Här trivs jag allra bäst. Det är min plats för rekreation och avslappning, säger den tvåfaldiga världsmästaren och mottagaren av

 4. Skog på recept

  Dagens moderna samhälle med en tuff arbetsmarknad, ständiga krav och konstant digital uppkoppling kan skapa utbrändhet. Att tillbringa tid i skogen kan vara en lösning.

 5. Den svenska modellen: Jakt för alla

  Jakten i Sverige är i dag inte ett överklassnöje utan något som bedrivs i alla socialgrupper till skillnad från länder som exempelvis Tyskland, Belgien och Holland.

 6.  Jakt i hägn - med rätt förutsättningar ett lönsamt alternativ

  Skogsägare med en helhetssyn på hägnjakt kan räkna med klirr i kassan om förutsättningarna är de rätta. EU-bidrag och olika kringaktiviteter, som middagsarrangemang, är tänkbara inkomstkällor utöver jakt- och köttintäkterna.

 7. Boom för stylad jakt

  Allt fler säljer exklusiv jakt. Arrangemangen kombinerar många skotttillfällen för jägarna med bekvämt boende, god mat och olika kringaktiviteter. – Efterfrågan på den här typen av stylade natur- och jaktupplevelser har absolut ökat de senaste åren, säger

 8. Allemansrätten: Skadeersättningar ska minska konflikterna

  Allemansrätten bör även gälla för kommersiella aktörer. Det menar Naturvårdsverkets utredning om allemansrätten. Utredarna vill dock införa en markskadeersättning för företag som utnyttjar allemansrätten i sin verksamhet.

 9. Hygieniskt & hängmörat – då blir köttet bäst

  – Var noga med hygienen under jakten. Då smakar köttet bäst. Och ta hand om hela djuret, lämna inte kvar några delikatesser i skogen! Råden kommer från Svenska Jägareförbundets ordförande Torsten Mörner.

 10. Fel taktik mot dvärgbandmasken

  Svenska Jägareförbundet är kritiskt till hur spridningen av parasiten dvärgbandmask hanterats. I februari 2011 upptäcktes det första fallet i Sverige – hittills har fyra smittade rävar från tre områden påträffats.

Våra tjänster inom Rekreation & upplevelser

Våra egna fastigheter där vi arbetar mycket med Rekreation & upplevelser