Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsbruk i andra länder

#Skogsbruk i andra länder

Skogssällskapet har verksamhet i Finland och i de baltiska länderna. Att lyfta fram, lära av och inspireras av skogsbruk i andra länder är därför naturligt för oss.

Här har vi samlat artiklar som handlar om hur man bedriver skogsbruk utanför Sveriges gränser. Många av artiklarna handlar om Lettland eftersom Skogssällskapet har varit närvarande där sedan början av 2000-talet, men här finns också exempel från Finland, Tyskland, Skottland och flera andra länder.

Artiklar & reportage

 1. Euroforester: Gränslös skogsutbildning

  Euroforester är ett spännande masterprogram på SLU i Alnarp. Det internationella perspektivet står i centrum; här lär sig studenterna skogsskötsel, skogsekologi och skogsekonomi med den uttalade målsättningen att överskrida nationsgränser och lokala

 2. Norden och Baltikum forskar tillsammans

  Svenska forskare samarbetar med sina kollegor runt Östersjön. Målet är att främja forskning om skogens olika funktioner i ett hållbart skogsbruk.

 3. Virkeskrönikan: Biobränsle en tuff marknad

  Smaka på den här: Ju duktigare vi blir på att källsortera, desto mer sopor måste vi importera för sopförbränning. Dessutom visar sig de importerade soporna innehålla tungmetaller och andra gifter. Det gör inte det hela smakligare.

 4. Attraktiva skogspriser i Estland

  Marknadsläget för skogsfastigheter i Estland uppmärksammas av Tidningen ATL.

 5. USA ökar pelletexporten

  För tolfte kvartalet i rad ökar pelletexporten från USA till Europa. Fjärde kvartalet 2014 nåddes rekordnivån 1,1 miljoner ton.

 6. Apple köper 36 000 hektar skog

  Tanken är att kunna framställa ekovänliga pappers- och förpackningsprodukter på ett hållbart sätt.

 7. Skog i Lettland: Tryggt i långa loppet

  Att köpa skog i Lettland ger goda möjligheter till en säker, långsiktig avkastning. Skogssällskapet har hjälpt svenska skogsinvesterare i Lettland sedan tidigt 2000-tal.

 8. Ny skogslag i Finland ger större frihet och ansvar

  Sedan 1 januari 2014 gäller en ny skogslag i Finland. Den nya lagen är ett resultat av diskussioner som har förts inom det finska nationella skogsprogrammet, som löper från 2008 till 2015.

 9. Skogsländerna om EU:s skogspolitik:  Hållbar och nationellt styrd

  EU vill snabbt ha nya riktlinjer för ett hållbart skogsbruk. Sveriges ståndpunkt är att det redan finns ett system på plats. Och det nationella självbestämmandet måste värnas. – Skogen ska inte bli mer politisk, säger moderaten Christofer Fjellner.

 10. Sverige toppar EU:s energiliga

  Sverige har mest förnybar energi inom EU. Dessutom är vi bland de få länder som redan 2012 klarade målet för förnybar energi till år 2020.

Aktuella projekt inom Skogsbruk i andra länder