Sök anslag

Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning har till ändamål att främja skogsvetenskaplig forskning i anslutning till Remningstorp.

2023 års utlysning

Under 2023 utlyser Wingquists stiftelse 1,5 miljoner kronor. Utlysning av forskningsmedel sker tillsammans med Stiftelsen Skogssällskapet. Ansökningsperioden öppnar 1 september och avslutas 16 november. Sökanden informeras om styrelsens beslut under december månad.

Läs mer via Skogssällskapets webbplats

Stiftelsen är ägare till och geografiskt knuten till fastigheten Remningstorp nordost om Skara i Västergötland. Det samlade markinnehavet på Remningstorp uppgår till drygt 1 700 hektar, varav drygt 1 200 hektar är produktiv skogsmark.

Skogarna sköts på sådant sätt att det skapas förutsättningar för skogsvetenskaplig forskning som berör skogens skötsel, växtlighet mm.