Gå till innehåll

Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Göteborg, org.nr. 857202-3144.

Styrelsen består av tre ledamöter med tre suppleanter, vilka utses av Göteborgs Universitet, Svenska Naturskyddsföreningen och Stiftelsen Skogssällskapet.

Styrelsens ordförande är prefekt Göran Wallin.

E-post: goran.wallin@dpes.gu.se

Postadress: Göteborgs universitet, Institutionen för växt- och miljövetenskaper, Box 461, 405 03 Göteborg.

  • Stiftelsen Vidfelts fond
  • c/o Skogssällskapet
  • Box 11374
  • 404 28 Göteborg

Stiftelsen Anna & Gunnar Vidfeldts fond för biologisk forskning är en närstående stiftelse till Skogssällskapet