Sök anslag

Stiftelsen Petersson-Grebbe har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling.

I stiftelsens ändamål ingår att stipendier ska kunna lämnas för vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling varvid sökande från tidigare Älvsborgs län ska ha företräde.

2018 utlyste stiftelsen 600 tkr för forskningsändamål enligt stiftelsens stadgar. Ansökningsperioden är nu avslutad. Sökanden informeras om styrelsens beslut under december månad.