Sök anslag

Stiftelsen Petersson-Grebbe har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling.

I stiftelsens ändamål ingår att stipendier ska kunna lämnas för vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling varvid sökande från tidigare Älvsborgs län ska ha företräde.

Nästa utlysning sker 2020.