Sök anslag

Stiftelsen Petersson-Grebbe har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling.

2022 års utlysning

Under 2022 utlyser stiftelsen 600 000 kronor till forskningsändamål enligt stiftelsens stadgar. Utlysning av forskningsmedel sker tillsammans med Stiftelsen Skogssällskapet. Ansökningsperioden avslutades 15 november. Sökanden informeras om styrelsens beslut under december månad.

Läs mer via Skogssällskapets webbplats

I stiftelsens ändamål ingår att stipendier ska kunna lämnas för vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling varvid sökande från tidigare Älvsborgs län ska ha företräde.